Potpora za lovostaj za koće za rujan/listopad 2023.

2023-09-13

Na mrežnoj stranici euribarstvo.hr je objavljena obavijest o održavanju radionica 14. i 15. rujna o načinu prijave Zahtjeva za potporu elektronički, putem informacijskog sustava FISHNET.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 15. rujna do 14. listopada 2023. godine.

Korisnici koji planiraju zatražiti potporu u okviru ove obustave više nisu u obvezi e-mailom prethodno dostaviti obavijest o interesu za sudjelovanje, kako je to bilo u prethodnim razdobljima u provedbi ove mjere, već su dužni podnijeti Zahtjev za potporu i to isključivo elektronički, putem informacijskog sustava FISHNET (nije moguće podnošenje zahtjeva u tiskanom obliku putem pošte).

Kako se radi o novitetu, za sve zainteresirane korisnike mjere "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2023. godine će se 14. i 15. rujna 2023. godine održati on-line radionice.

Obje radionice će biti istoga sadržaja. Poveznica za radionicu će zainteresiranim korisnicima biti dostavljena elektroničkom poštom.

U slučaju pitanja, treba se obratiti na adresu elektroničke pošte eufondovi.ribarstvo@mps.hr.


Zabrana ribolova koćom se odnosi na zone C, D i E, pa ribari koji nisu zainteresirani za potporu, ili nemaju uvjete za ostvarivanje potpore, mogu obavljati ribolov u nekoj od drugih zona koje imaju upisane u povlastici.

Uvjeti za ostvarivanje potpore su:

  • da ribarsko plovilo ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost tijekom trajanja privremene obustave 
  • da ribarsko plovilo mora biti vezano u luci, 
  • članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, 
  • ribarsko plovilo mora imati najmanje 10% ribolovne aktivnosti ili 60 ribolovnih dana ostvarenih u dijelu koćarskog ribolova u ribolovnim zonama C, D i E ukupno tijekom 2021. i 2022. godine u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom tijekom istoga razdoblja. 

Više informacija o uvjetima i obvezama može se pronaći ovdje.