Mjere potpora     (koje su trenutno otvorene)
KORISNE INFORMACIJE:

INFORMIRANJE I PROMIDŽBA (OZNAČAVANJE)

ČUVANJE DOKUMENTACIJE

VIZUALNI IDENTITET OP ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

KONTROLA NA TERENU - PRIRUČNIK I OBRASCI

Korisnik je dužan za sve radove ili montažu opreme koji se neće moći fizički provjeriti u redovnoj kontroli na terenu koja se provodi nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu, a prije izdavanja Odluke o isplati, obavijestiti Upravljačko tijelo (Upravu ribarstva) o provođenju navedenih aktivnosti, sedam dana prije početka samih radova ili montaže opreme, a kako bi se mogla izvršiti kontrola u fazi u kojoj su predmeti potpore vidljivi odnosno kako bi se predmeti potpore koji su odobreni Odlukom o dodjeli sredstava na temelju dostavljene dokumentacije mogli provjeriti i fizičkim uvidom u te predmete. U tu svrhu, dužni ste obavijest o predviđenom datumu i lokaciji početka radova ili montaže opreme te dostaviti putem e-maila: eufondovi.ribarstvo@mps.hr te obavezno navesti kontakt podatke na koje vas kontrolori Upravljačkog tijela mogu kontaktirati radi daljnjih dogovora i organizacije kontrole na terenu.


Na e-savjetovanju su otvorena dva pravilnika iz novog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (2021-2027). Ovo će biti prve mjere potpora iz novog fonda, ako ne računamo privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti i scrapping, koji su se odnosili samo na koće i plivarice, kao i mjeru za otkup ribolovnih prava.

KRAJNJI ROKOVI ZA PREDAJU ZAHTJEVA:


Potpore za štete od raznih životinjskih vrsta na pastrvskim ribnjacima - 1. travnja 2024.


Potpora za štete od ribljih predatora na uzgajalištima dagnji - 1. travnja 2024.
Potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu - 1. srpnja 2024.


Potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima - 1. srpnja 2024.Mjera II.2. "Produktivna ulaganja u akvakulturu" - do 17. veljače 2024.


Mjera IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture" - do 17. veljače 2024.


Mjera I.7. Otkup ribolovnih prava - do 26. veljače 2024. godine


Mjera IV.3 kompenzacija - "rat u Ukrajini" - do 11. prosinca 2023.


Mjera I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2023. godine - od 15. rujna do 14. listopada 2023.


Državna potpora za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima - od 15. ožujka do 15. travnja 2023.


Potpora rat u Ukrajini - 28. travnja 2023.

Potpora male vrijednosti - "de minimis" -  1. svibnja 2023.


Potpora za štete od ribljih predatora na uzgajalištima dagnji -  1. travnja 2023-2025


Potpora za izgradnju otpremnih centara - 3. travnja 2023.


Potpora/kompenzacija za štete od dupina - 1. travnja 2023.


Scrapping: 31. siječnja 2023. godine


Mjera IV.3. »Stavljanje na tržište  - kompenzacija za rat u Ukrajini« - 19. prosinca 2022. godine


Potpora za ribare COVID-19 2022 - 15. travnja 2022. godine


Mjera I.1. »Inovacije« - 31. siječnja 2022. godine

Mjera I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda« - 31. siječnja 2022. godine

Mjera I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« - 31. siječnja 2022. godine

Mjera I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova« - 31. siječnja 2022. godine

Mjera I.8. »Zaštita zdravlja i sigurnost« - 31. siječnja 2022. godine

Mjera II.9. »Prijelaz na sustave za okolišno upravljanje i reviziju te na ekološku akvakulturu« - 15. veljače 2022. godine

Mjera IV.3 - Stavljanje na tržište - 28. veljače 2022. godine.


NABAVA - 3 ponude