Mjere potpora     (koje su trenutno otvorene)
KORISNE INFORMACIJE:

INFORMIRANJE I PROMIDŽBA (OZNAČAVANJE)

ČUVANJE DOKUMENTACIJE

VIZUALNI IDENTITET OP ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

KONTROLA NA TERENU - PRIRUČNIK I OBRASCI

Korisnik je dužan za sve radove ili montažu opreme koji se neće moći fizički provjeriti u redovnoj kontroli na terenu koja se provodi nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu, a prije izdavanja Odluke o isplati, obavijestiti Upravljačko tijelo (Upravu ribarstva) o provođenju navedenih aktivnosti, sedam dana prije početka samih radova ili montaže opreme, a kako bi se mogla izvršiti kontrola u fazi u kojoj su predmeti potpore vidljivi odnosno kako bi se predmeti potpore koji su odobreni Odlukom o dodjeli sredstava na temelju dostavljene dokumentacije mogli provjeriti i fizičkim uvidom u te predmete. U tu svrhu, dužni ste obavijest o predviđenom datumu i lokaciji početka radova ili montaže opreme te dostaviti putem e-maila: eufondovi.ribarstvo@mps.hr te obavezno navesti kontakt podatke na koje vas kontrolori Upravljačkog tijela mogu kontaktirati radi daljnjih dogovora i organizacije kontrole na terenu.


Natječaji za Mjere I.8 tzv. "zdravlje i sigurnost" i I.20 skraćeno "klimatske promjene" se unatrag šest godina objavljuju zajedno i to po već četvrti put tako da su ribari dobro upoznati sa svrhom i mogućnostima financiranja kroz ove dvije mjere.

KRAJNJI ROKOVI ZA PREDAJU ZAHTJEVA:

Mjera I.1. »Inovacije« - 31. siječnja 2022. godine

Mjera I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda« - 31. siječnja 2022. godine


Mjera I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« - 31. siječnja 2022. godine


Mjera I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova« - 31. siječnja 2022. godine


Mjera I.8. »Zaštita zdravlja i sigurnost« - 31. siječnja 2022. godine


Mjera  II.9. »Prijelaz na sustave za okolišno upravljanje i reviziju te na ekološku akvakulturu« - 15. veljače 2022. godine


Potpora male vrijednosti - "de minimis": 1. svibnja 2021.

Državna potpora za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima: 15. svibnja 2021.

Državna potpora za mali priobalni ribolov - COVID-19: 21. svibnja 2021.

Potpora za štete od ribljih predatora na uzgajalištima dagnji: 1. lipnja 2021.NABAVA - 3 ponude