Otvoren natječaj za mjeru IV.3

2024-03-07

U Narodnim novinama broj 27/2024 objavljen je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«.

VAŽNO: To NIJE natječaj za kompenzaciju za rat u Ukrajini!!!

Natječaj se odnosi na Pravilnik o provedbi mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« iz Narodnih novina broj 150/2023, od 15. prosinca 2023. godine.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je 90 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno 3. lipnja 2024. godine. Provedba potpore i predaja zahtjeva provodi se putem informacijskog sustava FISHNET. Korisnički priručnik za pristup i korištenje sustava FISHNET se može preuzeti OVDJE.

Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi nastali od 1. ožujka 2022. godine, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu.

Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 670.000,00 eura.

Korisnici potpore mogu biti gospodarski subjekti u ribarstvu (fizička osoba ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ili nositelj dozvole za akvakulturu ili korisnik odobrenog objekta za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture) ili zajednički korisnici (organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu, koji provodi zajedničku operaciju).


O Pravilniku i prihvatljivim troškovima smo pisali u prosincu, a cijeli članak možete pročitati OVDJE. Za sve detalje predlažemo da pažljivo pročitate sam pravilnik.

VAŽNO: Kao ni u 2022. godini, iz ove mjere neće se moći financirati vozila hladnjače (troškovi kupnje službenih i specijaliziranih vozila). Od ostalih neprihvaljivih troškova ističemo potrošni materijal, primarnu sirovinu i repromaterijal, osim ako su takvi troškovi sastavni dio nabavljene usluge te su obuhvaćeni ponudom odnosno tehničkom specifikacijom/troškovnikom za tu uslugu te nabavu opreme/uređaja/strojeva za pakiranje.