Novosti
 

Na e-savjetovanju su otvorena dva pravilnika iz novog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (2021-2027). Ovo će biti prve mjere potpora iz novog fonda, ako ne računamo privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti i scrapping, koji su se odnosili samo na koće i plivarice, kao i mjeru za otkup ribolovnih prava.

Nema nekih važnijih novosti, ali evo popisa svega što je objavljeno vezano za ribarstvo u zadnjih 15 dana :)