Novosti
 

Od 1. rujna 2021. godine, stupanjem na snage nove Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi, više neće biti potrebno priložiti državne biljege prilikom predaje zahtjeva u Upravama ribarstva.