Zakonski okvir

Za pretraživanje pritisnite CRTL+F i upišite traženi pojam :)

Općenito

Zakon o morskom ribarstvu, NN 62/2017, 14/2019, 30/2023, 14/2024

Pravilnik o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske, NN 5/2011

Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru o izdanim povlasticama, NN 116/2017, 29/2018, 75/2018, 38/2019

Pravilnik o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu, NN 34/2019

Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske, NN 5/2019

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, NN 114/2023

Popis naziva riba i/ili drugih morskih organizama

Popis osjetljivih vrsta morskih sisavaca, hrskavičnjača, morskih ptica i morskih kornjača za koje se bilježi slučajni ulov i puštanje

VAN SNAGE: Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, NN 38/2018, 48/2018, 64/2018, 35/2020

Naredba o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru, NN 53/2022, 112/2022, 39/2023

Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru, NN 10/2020145/2020; 112/2021, 135/2022

Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova, NN 113/2019, 23/2022

Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture, NN 56/2018, 22/2019

Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete, NN 64/2023

VAN SNAGE: Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima, NN 101/2002, 96/2005, 30/2007, 131/2009

Odluka o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru, NN 10/2021

Pravilnik o postupku plombiranja i postupanju s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva, ribolovnim alatima i opremom te drugim predmetima kojima je počinjen prekršaj, NN 93/2021

Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma i Registru o izdanim ovlaštenjima, NN 59/2011

Pravilnik o priznavanju ribarskih zadruga, NN 115/2022

VAN SNAGE: Pravilnik o ribarskim zadrugama, NN 48/2010

Pravilnik o uvjetima i načinu rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu, NN 52/2023

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu, NN 79/2020


Plivarice

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom, NN 105/2017, 37/2018, 20/2019

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom, NN 23/2022, 123/2022, 13/2023, 25/2024

VAN SNAGE: Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom, NN 18/2019, 101/2019, 115/19, 16/2020; 28/2020; 84/2020141/2020; 65/2021; 126/2021

Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom, NN 69/2022, 9/2024

VAN SNAGE: Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine, NN 107/2020

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom, NN 30/2018, 49/2018, 62/2018, 78/2018, 87/2018, 27/2021, 110/2021, 53/2022


Koće

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom, NN 104/2015, 89/2016

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom, NN 102/2017, 74/2018, 20/2019

Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom, NN 69/2022, 9/2024

VAN SNAGE: Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine, NN 107/2020

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2023. godini, NN 105/2023

VAN SNAGE: Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2022. godini, NN 104/2022

VAN SNAGE: Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2021. godini, NN 100/2021

VAN SNAGE: Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2020. godini, NN 101/2020

VAN SNAGE: Naredba o zabrani gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u dijelovima ribolovnog mora u 2018. godini, NN 48/2018


Dredže

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama, NN 48/2015, 55/2015, 12/2016


Potegače

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama, NN 30/2018, 49/2018, 78/2018, 54/2019, 27/2021, 100/2021, 55/2022


Ostali alati

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te o ribolovu tramatom, NN 110/2023

VAN SNAGE: Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova, NN 84/2015, 94/2015, 107/2015, 61/2017, 64/2017

VAN SNAGE: članak 14. stavak 5. točke 13. - 15.; temeljem Pravilnika o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova te te članci 26. - 30. temeljem Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

VAN SNAGE: Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru, NN 148/2010, 25/2011

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem, NN 30/2021; 72/2021, 53/2022, 99/2022

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o lovostaju trpova (Holothuroidea) (»Narodne novine«, br. 29/18) te članci 26. - 30. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova (»Narodne novine«, br. 84/15, 94/15, 107/15, 61/17 i 64/17).

VAN SNAGE: Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine, NN 32/2021, 139/2021, 53/2022

Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 31. prosinca 2023. godine, NN 100/2022, 115/2022, 49/2023, 107/2023


Jegulje

Pravilnik o ribolovu jegulje (Anguilla anguilla), NN 110/2023

Odluka o autorizaciji plovila za ribolov jegulje (Anguilla anguilla) s rokom važenja do 31. listopada 2025. godine, NN 124/2023, 40/2024


Tune i igluni

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2024. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus), NN 16/2024

VAN SNAGE: Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2023. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus), NN 13/2023

VAN SNAGE: Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus), NN 16/2022, 117/2022

VAN SNAGE: Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus), NN 7/2021, 116/2021

VAN SNAGE: Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2020. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus), NN 7/2020

VAN SNAGE: Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus), NN 4/2017, 15/2017

Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna, NN 82/2019; 64/2020, 104/2021, 57/2022, 140/2023

udičari

Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote, NN 20/2019, 77/2019; 147/2020, 116/2021, 53/2022, 143/2023

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2024. godini, NN 19/2024

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2024. godini, NN 54/2024

VAN SNAGE: Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2023. godini, NN 17/2023

VAN SNAGE: Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini, NN 12/2021, 42/2021, 74/2021, 123/2021

VAN SNAGE: Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2020. godini, NN 16/2020

plivarice tunolovke i uzgajališta

Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote, NN 63/2022, 38/2023, 30/2024

Pravilnik o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta, NN 22/2021, 9/2022, 8/2023, 9/2024, 37/2024

Pravilnik o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus), NN 63/2022, 53/2023

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2023. godini, NN 51/2023

VAN SNAGE: Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote, NN 46/2019, 41/2020; 94/2020; 48/2021, 37/2022

Javni natječaj za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2024. godini, 39/2024

VAN SNAGE: Javni natječaj za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2023. godini, 40/2023

Rezultati Natječaja za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2023. godini POVEZNICA

VAN SNAGE: Javni natječaj za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini, 46/2022

VAN SNAGE: JAVNI NATJEČAJ za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2021. godini, NN 36/2021

VAN SNAGE: JAVNI NATJEČAJ za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2020. godini, NN 45/2020

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini, NN 53/2021

VAN SNAGE: Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2020. godini, NN 55/2020

rekreacijski

Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus), NN 53/2022

VAN SNAGE: Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus), NN 61/2018; 41/2020

Javni natječaj za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2022. godini, NN 57/2022

Rezultati natječaja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2022. godini

VAN SNAGE: Javni natječaj za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2021. godini, NN 34/2021

VAN SNAGE: Javni natječaj za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2020. godini, NN 46/2020

iglun

VAN SNAGE: Pravilnik o lovostaju igluna (Xiphias gladius), NN 3/2018

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) NN 36/2023, 30/2024

VAN SNAGE: Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius), NN 39/2018, 35/2019, 37/2020, 30/2021, 57/2021, 46/2022

Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2024. godini, NN 37/2024

VAN SNAGE: Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2023. godini, NN 39/2023, 109/2023

VAN SNAGE: Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2022. godini, NN 53/2022, 61/2022, 81/2022, 107/2022

VAN SNAGE: Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini, NN 37/2021; 98/2021, 116/2021

VAN SNAGE: Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini, NN 41/2020

VAN SNAGE: Pravilnik o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius), NN 4/2017, 51/2017

VAN SNAGE: Pravilnik o ulovu igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini, NN 62/2017

VAN SNAGE: Pravilnik o lovostaju tunja dugokrilca (Thunnus alalunga), NN 37/2022


Posebne zone i ograničenja

Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete, NN 64/2023

Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova, NN 125/2020

Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu, NN 111/2020, 37/2021

VAN SNAGE: Pravilnik o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom moru, NN 148/2004, 152/2004, 55/2005, 96/2006, 123/2009, 130/2009

VAN SNAGE: Pravilnik o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2019. i 2020. godini, NN 98/2019

VAN SNAGE: Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama, NN 42/2016

VAN SNAGE: Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2022. godini, NN 60/2022

VAN SNAGE: Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2021. godini, NN 57/2021

VAN SNAGE: Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2020. godini, NN 64/2020

VAN SNAGE: Pravilnik o lovostaju trpova (Holothuroidea), NN 29/2018

VAN SNAGE: Pravilnik o lovostaju tunja dugokrilca (Thunnus alalunga), NN 37/2022

Jabučka kotlina

Pravilnik o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline, NN 106/2019; 141/2020, 142/2021, 53/2022

VAN SNAGE (odnosila se na zabranu do do 12. srpnja 2021. godine): Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu, NN 65/2021

Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. - 2026. godine, NN 147/2021, 56/2022, 22/2023, 124/2023, 28/2024

VAN SNAGE: Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu u 2021. godini, NN 147/2020  ; Ispravak Odluke o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu u 2021. godini, NN 5/2021

VAN SNAGE: Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu, NN 112/2019


Zaštita na radu

Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima, NN 3/2016, 109/2019

Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, NN 32/2015, 109/2019, 13/2020


Prodaja i vaganje

Pravilnik o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca, NN 113/2019, 45/2020; 66/2020, 148/2023

Pravilnik o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima, NN 50/2019; 47/2020

Pravilnik o evidenciji sljedivosti za proizvode ribarstva i žive školjkaše, NN 68/2018

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta, NN 140/2015

Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna, NN 82/2019; 64/2020, 104/2021

Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom, NN 123/2019, 3/2021


Športski i rekreacijski ribolov

Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru, NN 122/2017, 12/2018, 54/2018, 69/2020, 125/2020; 87/2021, 64/2023


Mali obalni ribolov

Pravilnik o malom obalnom ribolovu, NN 17/2018, 113/2023

VAN SNAGE: Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu, NN 7/2020

VAN SNAGE: Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu, NN 3/2021

Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu, NN 10/2022

STARI PRAVILNICI VAN SNAGE, a u vezi s odlukom o rang-listi

Pravilnik o malom obalnom ribolovu, NN 29/2014

Odluka o izmjeni Odluke o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu, NN 50/2015

Pravilnik o malom obalnom ribolovu, NN 8/2015, 15/2015, 19/2015, 78/2015, 107/2015 i 15/2017


Upisnik brodova i brodica

Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama, NN 13/2020, 52/2020

Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja brodica, NN 13/2020

Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova, NN 131/2023

VAN SNAGE: Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova, NN 13/2020


Organizacije proizvođača

Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija NN 137/2021, 6/2022, 142/2023

Ispravak Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija NN 6/2022

VAN SNAGE: Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija, NN 112/2018, 84/2019


Slatkovodno ribarstvo

Zakon o slatkovodnom ribarstvu, NN 63/2019

Pravilnik o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu, NN 6/2020

Pravilnik o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu, NN 81/2021

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 1. točaka 2., 3., 6., 7. i 9., članaka 8. - 18., članaka 39. - 50., članaka 52. - 57., članka 69. te Prilozi 2., 3., 8., 9., 9a., 10., 11. i 12. Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/05, 1/06, 139/06, 52/10, 4/15, 50/16, 91/16 i 3/18)


Akvakultura

Zakon o akvakulturi, NN 130/2017, 111/2018; 144/2020, 30/2023, 14/2024

Pravilnik o Registru plovila u akvakulturi, NN 61/2023

Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, NN 15/2019

Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi, NN 137/2021, 87/2022

VAN SNAGE: Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi, NN 13/2019

Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture, NN 8/2019

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru, NN 106/2018

Pravilnik o načinu vođenja registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 94/2018

Pravilnik o dozvoli za akvakulturu, NN 17/2018

Pravilnik o Registru dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, Registru unosa i prijenosa i Popisu zatvorenih objekata akvakulture, NN 10/2018

Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture, NN 56/2018


Ostalo

Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu, NN 1/2019


Higijena hrane

Zakon o hrani, NN 81/2013, 14/2014, 115/2018

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, NN 81/2013, 115/2018

Zakon o veterinarstvu, NN 82/2013, 148/2013, 115/2018, 52/2021

Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom, NN 123/2019 NN 3/2021

Pravilnik o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla, NN 51/2015106/2015; 21/2019

VAN SNAGE: Pravilnik o posebnim pravilima organizacije i provedbe službenih kontrola koja se provode na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša, NN 82/2014

VAN SNAGE: Pravilnik o mikrobiološkom razvrstavanju i postupku u slučaju onečišćenja živih školjkaša, NN 118/2009

Pravilnik o mikrobiološkoj klasifikaciji i posebnim pravilima higijene živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje, NN 126/2022

Pravilnik o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture, NN 6/2023


Otpadne vode

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN 26/2020