NAPOKON!!! Objavljen pravilnik za potporu male vrijednosti

2024-06-26

Svi ribari i uzgajivači u akvakulturi napokon mogu odahnuti jer je objavljen Pravilnik o provedbi državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi (NN 76/2024).

Za sad još nema novog zahtjeva niti popisa dokumentacije, pa ćemo samo dati osnovne informacije, da je rok za predaju zahtjeva 1. kolovoza 2024. godine.

Sutra ćemo opširnije napisati o samim uvjetima za dodjelu potpore..

U istom broju Narodnih novina objavljen je i Pravilnik o provedbi mjere II.13. »Osiguranje akvakulturnih stokova« . Za ovu potporu rok je 31. kolovoza, a sutra ćemo navesti uvjete za dodjelu potpore.