Objavljen je natječaj za dodjelu potpore IV.3. - kompenzacija za rat u Ukrajini

2023-11-13
 

U Narodnim novinama broj 135/2023 objavljen je natječaj za mjeru potpore IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija«.

Rok za podnošenje Zahtjeva za dodjelu i isplatu potpore je 30 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama - 11. prosinca 2023. godine.

Predmet potpore je naknada za izgubljeni prihod i dodatne troškove do kojih je došlo radi poremećaja tržišta uzrokovanog agresivnim ratom Rusije protiv Ukrajine i njegovim učincima na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture.

Potpora se dodjeljuje za razdoblje od 1. ožujka 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Korisnici potpore su gospodarski subjekti u ribarstvu iz sektora gospodarskog ribolova na moru, akvakulture i/ili prerade proizvoda ribarstva i akvakulture.

Za gospodarske ribare trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • korisnik mora biti ovlaštenik važeće povlastice za ribolov izdane za ribarsko plovilo koje mora biti u funkciji, a što se dokazuje važećim dokumentima
  • u slučaju okružujućih mreža plivarica – srdelara i pridnenih povlačnih mreža koća, ribarsko plovilo iz točke a) ovoga stavka mora biti autorizirano u tome segmentu ribolova
  • ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva (od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine)
  • ribarsko plovilo mora imati ostvarenu minimalnu količinu prodanog ulova od 500 kg ili minimalnu vrijednost prodanog ulova od 15.000,00 kuna u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva, a navedena količina odnosno vrijednost moraju biti evidentirane u prodajnim listovima ili kroz račune.


Zahtjev za dodjelu i isplatu potpore se podnosi po korisniku, za jedan ili više sektora. Obrazac Zahtjeva za dodjelu i isplatu potpore i Popis obvezne dokumentacije će biti dostupni na mrežnim stranicama  https://euribarstvo.hr/natjecaji/3-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-iv-3-stavljanje-na-trziste-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture-kompenzacija/ .

Obrasci