Ažuriran indikativan plan objave natječaja mjera PRA za 2023. g.

2023-07-31

Na mrežnim stranicama Uprave ribarstva (euribarstvo.hr) nalazi se ažuriran plan objave natječaja za 2023. godinu u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, od 19. lipnja 2023. godine.

U novom planu objave natječaja redoslijed otvaranja mjera potpore je naveden kako slijedi:

ZA SRPANJ 2023:

 • II.2. Produktivna ulaganja u akvakulturu (prijedlog pravilnika je na e-savjetovanju do 24. kolovoza)
 • II.10. Akvakultura koja osigurava zaštitu okoliša - prema pravilniku, zahtjev se podnosi jednom godišnje u razdoblju od 1. veljače do 1. travnja.
 • IV.1. Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište - SAMO ZA Organizacije proizvođača, rok za podnošenje Zahtjeva traje do 31. prosinca 2023. godine
 • IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture (prijedlog pravilnika je na e-savjetovanju do 24. kolovoza)
 • III.1. Pripremna potpora (SAMO ZA LAGUR-e) - pravilnik i natječaj, rok za predaju zahtjeva do 25. kolovoza 2023. godine


ZA KOLOVOZ 2023:

 • II.7. Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta
 • IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

ZA RUJAN 2023:

 • I.5. Osiguranje ribarskih plovila
 • I.7. Otkup ribolovnih prava
 • I.23. Ribarske luke i iskrcajna mjesta

ZA STUDENI 2023:

 • I.8. Zaštita zdravlja i sigurnosti
 • I.20. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena
 • I.21. Zamjena motora
 • I.22. Dodana vrijednost i kvaliteta proizvoda


ZA PROSINAC 2023:

 • I.4. Prva kupnja plovila za mlade ribare