Bez državnih biljega u Upravu ribarstva :)

2021-08-27

Od 1. rujna 2021. godine, stupanjem na snage nove Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi, više neće biti potrebno priložiti državne biljege prilikom predaje zahtjeva u Upravama ribarstva.

Ovo uredbom je propisano da se pred tijelima državne uprave na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske ne plaća pristojba (osim ako nije propisana posebna pristojba), pa isto važi i za stranke koje dolaze u Upravu ribarstva.

Do sada su se uz razne zahtjeve prilagale takse u iznosima od 20 do 55 kuna, ali od početka rujna to više neće biti potrebno.