Dodjela državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima

2021-05-03

U Narodnim novinama broj 46/2021 objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima.

Predmet programa državne potpore je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za štete i/ili izgubljenu dobit počinjenu od raznih vrsta ptica i drugih životinja na šaranskim ribnjacima. Potpora se dodjeljuje samo u slučaju da je štetu nanijela vrsta koja je zaštićena u skladu s europskim Direktivama i Konvencijama navedenim u članku 2., stavku 3. pravilnika.

Ova državna potpora se dodjeljivala i prošle godine temeljem starog Pravilnika, a ovim novim pravilnikom je određeno da će se dodjeljivati i 2022. te 2023. godine.

Rok za predaju zahtjeva u 2021. godini je 15 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika, što znači 15. svibnja 2021. godine. U 2022. i 2023. godini će rok za predaju zahtjeva biti od od 15. ožujka do 15. travnja.

Zahtjev za potporu se podnosi na obrascu Zahtjeva za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Uprave ribarstva (https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5056).

Zahtjev će biti potrebno dostaviti u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: »Zahtjev za dodjelu državne potpore - štete na šaranskim ribnjacima - NE OTVARATI«.

Zahtjev za potporu podnosi se po dozvoli za akvakulturu. Šteta koja je predmet potpore mora biti dokumentirana i prijavljena davatelju potpore.

Iznos potpore se izračunava na temelju Priloga I. Pravilnika,  a u obzir se uzimaju podaci o proizvodnji i proi­zvodnim površinama za godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva.