Dopuna Pravilnika o dodjeli potpore za štete na uzgajalištima dagnji

2023-02-20

U Narodnim novinama 19/2023 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji.

Izmjenom članka 6. pravilnika se najviši iznos ove potpore po korisniku na godišnjoj razini ograničava na najviše 80 % vrijednosti prodaje ostvarene u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

»Vrijednost prodaje« je vrijednost ostvarena od prodaje organizama uzgojenih na uzgajalištima korisnika, a koja je utvrđena na temelju podataka dostavljenih od strane korisnika na način i u
roku propisanom Zakonom o akvakulturi i podzakonskim propisima koji uređuju područje prikupljanja statističkih podatka u akvakulturi.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji (»Narodne novine«, broj 36/21), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika. U dopuni pravilnika je navedeno da se postupci smatraju započetim donošenjem rješenja o dodjeli sredstava.

Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika jednom godišnje, do 1. travnja, za nastale štete i/ili izgubljenu dobit u prethodnoj godini, a zaključno u 2025. godini za 2024. godinu, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb s naznakom: »Zahtjev za dodjelu državne potpore - štete na uzgajalištima dagnji - NE OTVARATI«.

Dokumentacija za dodjelu državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji: