Državna potpora za štete od ribljih predatora na uzgajalištima dagnji

2021-04-08

U Narodnim novinama broj 36/2021 objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji.

Predmet potpore je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za štete i/ili izgubljenu dobit počinjenu od ribljih predatora na uzgajalištima dagnji (Mytilus galloprovincialis).

Korisnik mora biti nositelj važeće dozvole za akvakulturu u kojoj je navedena vrsta dagnja (Mytilus galloprovincialis). Zahtjev za potporu podnosi se po dozvoli za akvakulturu.

Šteta koja je predmet potpore mora biti dokumentirana i prijavljena davatelju potpore.

Predmet potpore ne smije biti financiran nikakvim drugim javnim izdacima.

Najviši iznos potpore koja se može dodijeliti na temelju ovoga Pravilnika na godišnjoj razini određuje se Odlukom o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu državne potpore za štete od ribljih predatora na uzgajalištima dagnji (Mytilus galloprovincialis) koju donosi ministar.

Rok za predaju zahtjeva za potporu - svake godine do 1. travnja, za nastale štete i/ili izgubljenu dobit u prethodnoj godini, a zaključno u 2025. godini za 2024. godinu. Iznimno u 2021. godini se podnosi do 1. lipnja.

Obrazac Zahtjeva za potporu je dostupan na mrežnim stranicama Uprave ribarstva (https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5180).

Izračun šteta na uzgajalištima školjkaša dagnji:

Uzgajivač je nasađivanjem određene količina nedoraslih jedinki (mlađ) dagnje očekivano trebao proizvesti količinu konzumne dagnje (X) sukladno metodama uzgoja školjkaša dagnji pri čemu je potrebno nasaditi 333 kg nedoraslih jedinki dagnje da bi se ostvarila proizvodna količina od 1000 kg, ali je zbog gubitaka koje je uzrokovao predator komarča proizvedena količina konzumne dagnje (Y).

Temeljem navedenoga, naknada za štete na uzgajalištima dagnji podrazumijeva razliku u gubitku vrijednosti proizvodnje koja se izračunava uzimajući u obzir očekivanu količinu proizvodnje dagnje i stvarno proizvedenu količinu dagnje, odnosno razlika između X i Y, pomnoženu sa prosječnom cijenom konzumne dagnje.

[X (kg) - Y (kg)] x cijena konzumne dagnje (kn/kg) = _____ kn

Količina nasađenih nedoraslih jedinki (mlađi) i proizvedene količine dagnje kao i prosječna cijena konzumne dagnje utvrđuje se na temelju podataka dostavljenih od strane korisnika na način i u roku propisanom Zakonom o akvakulturi i podzakonskim propisima koji uređuju obveze dostave traženih podataka.