Državne potpore - pravilnici i obrasci

2021-02-07

Uprava ribarstva još nije donijela obavijest o dodjeli državnih potpora za proteklu 2020. godinu, međutim iz Pravilnika koji su i dalje na snazi se mogu iščitati rokovi predaje zahtjeva za potporu, a budući da nema novosti u vezi obrazaca, važeći su stari obrasci.

Trenutno postoje sljedeće državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture:

Potpora male vrijednosti - de minimis - rok 1. svibnja

Potpora za štetu od dupina - rok 1. travnja

Potpora male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu - rok 1. svibnja

Klikom na gore navedenu potporu se otvara mrežna stranica Uprave ribarstva na kojoj se ujedno nalaze i obrasci i Pravilnici.