e-Savjetovanje - prijedlog Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača

2021-11-03

Na e-savjetovanju je objavljen prijedlog Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija.

Savjetovanje je otvoreno do 29. studenoga 2021. godine.

Ovim novim pravilnikom se mijenjaju uvjeti priznavanja za organizacije proizvođača (OP) u ribarstvu i akvakulturi.

Od najvažnijih promjena, definirano je da organizacija proizvođača mora pravna osoba, isključivo u obliku zadruge ili trgovačkog društva. Ovime je jasno rečeno da OP ne može biti udruga.

Pravilnikom o OP koji je trenutno na snazi, uvjet za OP je da mora biti upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Odjeljak VII - Živi školjkaši ili Odjeljak VIII - Proizvodi ribarstva. Prijedlogom novog pravilnika ovaj uvjet se odnosi samo na OP u ribarstvu i pri tome su izuzete organizacije čiji članovi obavljaju ribolov s plovilima manjim od 12 metara preko svega i u povlastici nemaju upisane povlačne alate. ZA OP u akvakulturi se ne spominje uvjet upisa u Upisnik odobrenih objekata.

Izmijenjeno je i područje priznavanja za OP u ribarstvu. Novim prijedlogom postoji popis od samo 51 iskrcajnog mjesta za koje se može tražiti priznavanje (Prilog VI), dok ranije nije bilo tog popisa pa su se iskrcajna mjesta odnosila na popis od 117 iskrcajnih mjesta iz Odluke o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (NN 10/2020; 145/2020; 112/2021).

Priznavanje za iskrcajno mjesto se novim prijedlogom neće moći tražiti ukoliko se traži za skupinu vrsta malu plavu ribu ili za vrste kojima je propisana ulovna kvota te također ukoliko se radi o OP ribara s plovilima manjim od 12 metara preko svega koji u povlastici nemaju upisane povlačne alate. U ovim slučajevima priznanje će biti moguće samo a području države.

Priznavanje OP u akvakulturi je trenutno moguće i na području županije, ukoliko dostatna gospodarska aktivnost članova organizacije iznosi najmanje 40% od ukupne količine i vrijednosti proizvodnje u akvakulturi na uzgajalištima koja se nalaze na području županije za koju se traži priznavanje. Novim prijedlogom ovo nije definirano, već je navedeno da se za skupine vrsta može tražiti priznavanje samo na području države, međutim u Prilogu I, odjeljku 2, postoji opcija da se zaokruži priznavanje na području županije, ukoliko se radi o OP za akvakulturu.

U pogledu dostatne ribolovne aktivnosti u ribarstvu, predloženo je smanjenje postotka iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva određene vrste ili skupine vrsta proizvoda ribarstva za koje se traži priznavanje na području države s 15 na 12%. Dodane su još dvije mogućnosti za priznavanje, a to su za vrste plavoperajnu tunu i/ili igluna (za svaku od navedenih vrsta) najmanje 40% iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva uz uvjet da ulovnu kvotu navedenih vrsta ostvaruju minimalno 4 člana organizacije proizvođača te novost za OP čiji članovi obavljaju ribolov s plovilima manjim od 12 metara preko svega i u povlastici nemaju upisane povlačne alate, potrebno je najmanje 50.000 kg od ukupne količine iskrcanih proizvoda ribarstva za pojedinu vrstu ili skupinu vrsta kao uvjet dostatne aktivnosti.

Prilikom provjere udovoljavanja uvjeta gospodarske aktivnosti u ribarstvu prilikom priznavanja u obzir bi se uzimala proizvodnja i prodaja koju je ostvario ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru, član organizacije, tijekom promatranog trogodišnjeg razdoblja.

Što se tiče dostatne aktivnosti u akvakulturi, sadašnjim pravilnikom je je određeno da proizvodnja svih članova OP u akvakulturi mora iznositi najmanje 20% od ukupne proizvodnje u akvakulturi na području države, izražene u količini i vrijednosti proizvodne vrste ili skupine vrsta za koju traži priznavanje. Novim prijedlogom ukupna proizvodnja svih članova OP u akvakulturi za koju se traži priznavanje mora iznositi najmanje 40% od ukupne proizvodnje u akvakulturi na području države, izražene u količini i vrijednosti skupine vrsta za koju traži priznavanje. Novim prijedlogom OP u akvakulturi može se priznati za skupine vrsta, dok je trenutno moguće priznavanje i za pojedine vrste (komarča, lubin, plavoperajna tuna, dagnja, kamenica, kalifornijska pastrva i šaran).

Ministarstvo može povući priznavanje OP ako utvrdi da organizacija proizvođača ne ispunjava uvjete za priznavanje sukladno Pravilniku, tako da bi se sve do sada priznate OP morale prilagoditi novim predloženim uvjetima za dostatnu aktivnost.

Na prvi pogled ovaj prijedlog Pravilnika treba još doraditi, pa bi bilo izuzetno korisno da se svi zainteresirani uključe u javnu raspravu putem sustava e-savjetovanja.

Za više informacija o organizacijama proizvođača možete posjetiti stranicu pitanja i odgovori o OP Uprave ribarstva.