Izjava o korištenju državnih potpora male vrijednosti

2021-03-02

Ovisno o tome s kojeg pretraživača pristupate stranici Uprave ribarstva, može se dogoditi da ne uspijevate otvoriti ili spremiti Izjavu o korištenju državnih potpora male vrijednosti koja je potrebna kao dokumentacija uz Zahtjev za potporu male vrijednosti.

Ukoliko i Vi imate taj problem, izjavu možete skinuti i s naše stranice :)

Podjećamo da je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu koji je objavljen u Narodnim novinama 45/2020, rok za predaju zahtjeva za de minimis potporu produžen do 1. svibnja.

Sva dokumentacija za de minimis potporu se nalazi na mrežnim stranicama Uprave ribarstva: Dokumentacija za mjeru "Potpora male vrijednosti"