Izmjena Pravilnika o malom obalnom ribolovu

2023-10-02

U Narodnim novinama 113/2023 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o malom obalnom ribolovu.

Izmjenom pravilnika usklađeno je mjerenje veličine oka mrežnog tega kod mreža stajaćica i vrša mjeri sukladno odredbama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te o ribolovu tramatom (NN 110/2023).

Veličina oka mrežnog tega kod mreža stajaćica se od sada mjeri sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 517/2008, što znači da se oko mjeri "mjeračem oka mrežnog tega" - to je mjerna naprava za mjerenje oka mrežnog tega s dvije hvataljke, koja na oka automatski primjenjuje longitudinalne sile u rasponu od 5 do 180 njutna (N) s točnošću od 1 N). 

Da pojednostavimo, veličina oka se sada mjeri kao dijagonala razvučenog oka mrežnog tega, a ne kao dužina bočne stranice oka.

Iz tog razloga su u Pravilniku o malom obalnom ribolovu (NN 17/2018, 113/2023) veličine oka izražene u milimetrima kod mreža stajačica promijenjene u dvostruko veće, iako zapravo nema promjene, nego se samo radi o drugačijem načinu mjerenja.