Izmjena Pravilnika o ribolovu igluna

2022-04-19

U Narodnim novinama broj 46/2022 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius).

U 2022. godini je određena godišnja naknada za državnu kvotu u gospodarskom ribolovu koja iznosi 0,50 kuna po kilogramu kvote.

Vlasnici plovila kojima je dodijeljena kvota imaju rok od 7 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika da u Ministarstvo poljoprivrede dostave Izjavu o prihvaćanju državne kvote za ulov igluna i prihvaćanju obveze plaćanja naknade. Za ribolov plutajućim parangalom se iznos od 0,50 HRK po kilogramu kvote mora uplatiti u roku od šezdeset dana od datuma potpisivanja Izjave o prihvaćanju kvote, a za ribolov panulom ili odmetom se 0,50 HRK po kilogramu za ulovljenu količinu igluna (do najviše 500 kilograma) treba uplatiti najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

Kvota prilova je namijenjena plovilima koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom srdelarom i stajaćim parangalom, a dozvoljen je iskrcaj najviše jednog primjerka igluna po plovilu dnevno te se svaki takav ulov mora prijaviti na obrascu u Prilogu 8.

U športskom i rekreacijskom ribolovu igluna dozvoljeno je obavljati ribolov samo na način ulovi i pusti, odnosno na način da se ulovljena riba mora pustiti prije izvlačenja na plovilo i uz odgovarajuću dozvolu.