Izmjena Pravilnika o ribolovu plivaricom tunolovkom

2023-04-06

U Narodnim novinama broj 38/2023 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote.

Ovom izmjenom Pravilnik se usklađuje s Preporukom Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT) 22-08.

Od ove godine se povisuje Naknada za individualnu plivaričarsku kvotu koja je u 2022. godini iznosila 0,50 kuna po kilogramu kvote, dok će za 2023. godinu iznositi 0,5 eura po kg te će ova naknada nastaviti rasti u 2024. i 2025. godini na 0,75 i 1 euro po kg kvote. Iznos naknade obračunava se temeljem ostvarenog ulova u plivaričarskoj ribolovnoj sezoni tekuće godine.