Izmjena prijenosa odobrenja za obalne potegače

2022-05-21

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama, NN 30/2018, 49/2018, 78/2018, 54/2019, 27/2021, 100/2021, je dobio novu izmjenu u Narodnim novinama broj 55/2022.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Prijenos Odobrenja s jednog plovila na drugo plovilo dopušten je isključivo radi zamjene plovila u povlastici istog vlasnika, tj. kada dođe do prijenosa povlastice sa starog na novo plovilo istog vlasnika uz uvjet da kapacitet novog plovila (izražen u kW i GT) nije veći od kapaciteta plovila s kojeg se povlastica i Odobrenje prenosi.

(2) U slučajevima:

  • prijenosa povlastice radi prodaje plovila s povlasticom drugom vlasniku,
  • prijenosa povlastice radi darovanja plovila s povlasticom bračnom drugu, djeci, roditeljima ili unucima ili
  • prijenosa povlastice radi nasljeđivanja plovila s povlasticom

sva prava iz Odobrenja zadržava plovilo koje ima novog vlasnika.«.

Drugim riječima, više se neće moći prodati sam alat potegača ili odobrenje za potegaču, nego je taj alat vezan za plovilo odnosno povlasticu na kojoj je upisan.