Izmjene zakona o morskom ribarstvu i akvakulturi

2024-02-12

U Narodnim novinama broj 16/2024 objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi.

Ova treća izmjena Zakona o morskom ribarstvu donosi dosta novosti.

Od dobrih vijesti za ribare izdvojiti ćemo izmjene o pasivnom kapacitetu (članak 40.).

  • Pasivni kapacitet kojim raspolažu vlasnici plovila koji su ga ostvarili u slučaju zamjene plovila novim plovilom manje snage i/ili manje tonaže ili zamjene porivnog stroja novim, ali manje snage, od sada će moći iskoristiti taj kapacitet u četiri dijela, a ne u dva dijela kao do sad. Nadalje, Ministar će u roku od godinu dana donijeti pravilnike kojima će se propisati način upravljanja pasivnim kapacitetom kojim raspolaže država, što bi trebalo ribarima olakšati obnovu plovila i zamjenu motora.
  • Izmjenom članka 14. dozvoljava se da nositelj dozvole za akvakulturu za uzgoj školjkaša skida obraštaj školjkaša s uzgojnih instalacija uzgajališta ribe (naravno, uz suglasnost uzgajivača ribe), u svrhu daljnjeg uzgoja, uz uvjet da je vrsta školjkaša koja se tako koristi upisana u njegovu dozvolu za akvakulturu.
  • Uvodi se uvjet za obavljanje gospodarskog ribolova da je plovilo označeno vanjskom oznakom. Vanjska oznaka je oznaka koju dodjeljuje ministarstvo nadležno za pomorstvo, a koju mora imati svako ribarsko plovilo upisano u povlasticu za gospodarski ribolov na moru. Ukoliko plovilo nema vanjsku oznaku, ministarstvo će po službenoj dužnosti pohraniti povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru. Također, povlastica će se pohraniti po službenoj dužnosti ukoliko plovilo bude izbrisano iz Upisnika plovila/brodica, koje vodi Ministarstvo mora.
  • Sakupljanje bodljikaša se zabranjuje u malom obalnom ribolovu te u sportskom i rekreacijskom ribolovu. Osim bodljikaša, zabranjen je i ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), iglana (Tetrapturus belone), dugokrile tune (Thunnus alalunga), jegulje (Anguilla anguilla), lov velikih rakova te sakupljanje koralja i spužava.
  • Mijenja se članak o ribolovu u znanstvene svrhe (članak 35.) te se u posebnim slučajevima može rješenjem dopustiti ovlaštenicima povlastice za gospodarski ribolov na moru stavljanje ulova riba i drugih morskih organizama u promet, skladištenje, izlaganje ili nuđenje na prodaju bez obzira na to obavlja li se ribolov u skladu s tehničkim mjerama iz Uredbe (EU) br. 2019/1241, pri čemu moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

– ribolov se obavlja isključivo plovilom odnosno plovilima na koje je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru s upisanim ribolovnim alatom/alatima/opremom koji se koriste u obavljanju ribolova

– ribolov se obavlja plovilom odnosno plovilima na koje je izdano važeće Odobrenje za gospodarski ribolov na moru ako se radi o ribolovu s ribolovnim alatima koji podliježu izdavanju Odobrenja odnosno ribolovu vrsta koje podliježu izdavanju Odobrenja odnosno ribolovu u područjima za koja se Odobrenje izdaje

– ulov nije ostvaren u područjima zaštićenima u skladu s propisom kojem je zabranjeno obavljati gospodarski ribolov niti je ulov ostvaren u dijelu Jabučke kotline kao području ograničenog ribolova alatima kojima je ribolov u njemu zabranjen

– ulov je oduzet od ukupnih dopuštenih količina ulova, gdje je to primjenjivo

– ulov ispunjava uvjete minimalnih referentnih veličina za očuvanje ili ako ne ispunjava uvjete minimalnih referentnih veličina za očuvanje, nije namijenjen za ljudsku upotrebu.


  • Mijenjaju se visine pojedinih kazni za prekršaje, pa tako visina kazne u članku 77. može biti i do 60.000 eura. Ovom izmjenom zakona su članci 84. i 85. preformulirani, a kako svi članci od broja 76. do 86. propisuju kazne i prekršaje, preporučamo svima da ih detaljno prouče.


Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi dodaje se novi članak 39.a koji propisuje prekršaje i kazne vezane za uzgoj tuna.


Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2024. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) je potpuno isti kao i onaj za 2023. godinu, a postoji samo jedna razlika u vremenskom ograničenju za rekreacijski ribolov. On je u 2023. godini bio dozvoljen od 1. svibnja, a u 2024. godini je dozvoljen od 1. lipnja u 00:00 sati do 1. studenog u 24:00 sata.

Ribolov plavoperajne tune u sportskom ribolovu dozvoljen je od 1. svibnja u 00:00 sati do 1. studenoga u 24:00 sata.