Izmjene Zakona o morskom ribarstvu i Zakona o akvakulturi

2023-03-16

U Narodnim novinama broj 30/2023 objavljeni su Zakon o o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu.


Izmjene zakona se odnose na novčane kazne koje su pretvorene u eure te na sustav dodjele potpora u ribarstvu.

Do ove izmjene, postupak dodjele potpora započinjao je objavom pravilnika i natječaja u Narodnim novinama, na temelju kojih su izdavane odluke o dodjeli sredstava odnosno odluke o odbijanju zahtjeva.

Izmjenom zakona se predviđa da se postupak provedbe potpora propisuje Pravilnikom, a započinje javnom objavom ministarstva. U postupcima provedbe potpora odlučuje se rješenjem koje donosi ministarstvo. Protiv rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.