Objavljen je Program za ribarstvo i akvakulturu RH za 2021.-2027.

2022-12-09

Na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede objavljen je Program za ribarstvo i akvakulturu RH za 2021.-2027.

U dokumentu programa je navedeno da su prihvatljive aktivnosti iz Programa od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2029. godine.

Program je podijeljen na 4 prioriteta, a svaki od njih u sebi sadrži specifične ciljeve koji su prema vrsti intervencije podijeljeni na oznake označene brojevima. Svaka od oznaka ima predodređeni iznos programiranih sredstava (EU) predviđen za navedenu temu.

Ukupan iznos sredstava predviđenih za Program je 348.124.355,00 EUR ( 2.6 milijardi kn), od čega je sredstava EU 243.687.047,00 EUR, a ostalo je nacionalni doprinos RH.

U samom dokumentu Programa se ne spominje raspodjela na Mjere potpora koje su bile poznate iz prethodnog programskog razdoblja, ali prema javnim predstavljanjima Programa na raznim događanjima, sredstva bi trebala biti raspodijeljena na sljedeći način: