Kraj pandemije - kraj prodaje cijelog ulova s plovila

2023-05-11

Odlukom vlade o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 se ukidaju sve mjere i izvanredno stanje.

Kako je člankom 12., stavkom 8. Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca (NN 113/2019, 45/2020; 66/2020) propisano da je "u proglašenim izvanrednim situacijama ugroze po javno zdravlje ili elementarne nepogode dozvoljena prodaja ukupno prijavljenog dnevnog ulova", proglašenjem prestanka epidemije više ne važi ovo izuzeće, pa se potrebno pridržavati ograničenja iz stavka 3 istog članka u kojem je navedeno da:

"Ukupna količina prodanih proizvoda ribarstva s ribarskog plovila može iznositi do najviše 5,00 kilograma po krajnjem potrošaču, a ukupno do najviše 3.000,00 kuna dnevno po povlastici."


Na mrežnim stranicama Uprave ribarstva je objavljena obavijest u kojoj je naveden i točan iznos u eurima: 398,17 eura.


Da ponovimo upute za izravnu prodaju dnevnog ulova proizvoda ribarstva s ribarskog plovila krajnjem potrošaču:

  • prodaja s plovila NIJE prva prodaja, odnosno prodane količine su izuzete iz prve prodaje
  • za ulov prodan s plovila krajnjem kupcu se ne ispunjava evidencija vaganja
  • prodavati s plovila krajnjem potrošaću se smije samo AKO su prethodno dostavljeni podaci o ulovu i povratku elektroničkim putem ili putem autorizirane aplikacije za mobilni uređaj.
  • to znači da ribar mora instalirati elektronski očevidnik ILI mizvjesce ILI mocevidnik
  • i mora izdavati račune na plovilu putem fiskalne blagajne
  • podaci o prodaji s ribarskog plovila moraju najmanje sadržavati podatke o količini, vrsti i prosječnoj cijeni prodanih proizvoda ribarstva

  • prodaja s ribarskih plovila obavlja se sukladno posebnim propisima o zdravstvenoj ispravnosti hrane, propisima o trgovini i u skladu s uvjetima koje propisuje lokalna samouprava

  • ukupna količina prodanih proizvoda ribarstva s ribarskog plovila može iznositi do najviše  5,00 kg po krajnjem potrošaču, a ukupno do najviše 398,17 eura dnevno po povlastici