Minimalan broj radnih dana za ulaganja u plovila za novo programsko razdoblje

2022-10-24

Uredbom (EU) 2021/1139 o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, člankom 13. propisane su neprihvatljive operacije ili rashodi.

U novom programskom razdoblju će za potporu u okviru EFPRA-e, za ulaganja na ribarskim plovilima biti uvjet da je plovilom obavljana ribolovna aktivnosti minimalno 60 dana godišnje tijekom dvije kalendarske godine koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.


U prošlom programskom razdoblju je npr. za Mjeru I.8 "Zaštita zdravlja i sigurnost" bio uvjet ribolovna aktivnost od najmanje 20 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu.


»Ribolovni dan« - svaki dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom ribarstvu odnosno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća o ulovu odnosno popisa ulova u gospodarskom ribolovu.

»Ribolovni dan - ZA PLIVARICE« - podrazumijeva kontinuirani period od 24 sata ili dio tog perioda tijekom kojeg plovilo traži ribu, polaže mrežu u more, izvlači ulov na plovilo, te prevozi i iskrcava isti, a u kojem je plovilo obavljalo dio ili cijelu ribolovnu operaciju.

»Ribolovna aktivnost« - potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj, zadržavanje na palubi, prerada na brodu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva.


Drugim riječima, za plivarice se bacanje mreže navečer jednog dana i podizanje drugog dana broji kao JEDAN ribolovni dan, dok se kod mreža stajačica, parangala, vrša i sl., bacanje alata jedan dan i podizanje alata drugi dan broji kao DVA ribolovna dana.


Budući da ribolovni dan mora biti evidentiran sukladno zakonu, to ujedno znači da očevidnik/izvješće o ulovu mora biti dostavljeno u roku i uredno ispunjeno.


Dostava u roku podrazumijeva:

  • za očevidnik dostavu u roku od 48 sati od završetka iskrcaja ribe
  • za izvješće dostavu najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec


Podsjećamo još i da prodaju s ribarskog plovila imogu obavljati samo ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji su prethodno dostavili podatke o ulovu i povratku elektroničkim putem ili putem autorizirane aplikacije za mobilni uređaj (članak 12. Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca). Dakle onaj tko prodaje ulov s plovila, osim što mora imati fiskalnu blagajnu, mora dostavljati podatke o ulovu putem elektronskog očevidnika ILI mOcevidnika ILI mIzvjesca. Kada se koristi elektronska dostava podataka o ulovu, ne može se više koristiti pisano izvješće/očevidnik.


Upute za korištenje aplikacije mOcevidnik

Pravilnik o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca, NN 113/2019, 45/2020; 66/2020

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, NN 38/2018, 48/2018, 64/2018, 35/2020