Na e-savjetovanju izmjena pravilnika o povećanju kvote za srdelare za listopad

2022-10-12

Na e-savjetovanju je otvoreno Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom (NN 23/2022 ).

Savjetovanje je otvoreno od 11. do 17. listopada 2022. godine.

U prijedlogu izmjene pravilnika se povećava ograničenje za ukupni ulov svih vrsta po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom sa 100 na 120 tona, za razdoblje od 30. rujna u 12:00 sati do 31. listopada u 12:00 sati.