Na e-savjetovanju kvote za tunu

2024-01-15

Na e-savjetovanju otvoreni Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodijeli državne kvote u 2024. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) i Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta.

U prijedlogu pravilnika o raspodjeli državne kvote za 2024. godinu se predlaže da raspodjela na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova ostane potpuno ista kao što je bila i za 2023. godinu.

U 2023. godini je bilo ostavljeno 12,5 tona za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune, međutim nije se raspisao natječaj, tako da kvota nije bila iskorištena. Budući da za 2024. godinu ova kvota nije prebačena u druge svrhe, moglo bi se pretpostaviti da će ove godine možda ipak biti natječaja..?

Raspodjela kapaciteta uzgoja tuna po nositeljima dozvola za uzgoj tuna za 2024. godinu također ostaje ista kao u 2023. godini, dok se ulazne količine ulovljenih divljih tuna nešto malo razlikuju po pojedinim nositeljima dozvola za uzgoj, s time da ukupna količina ostaje ista.