Na e-savjetovanju su pravilnici za potpore za privremene obustave iz 2021 i 2022 godine

2023-04-04

Na mrežnoj stranici e-savjetovanja su otvoreni prijedlozi pravilnika za privremene prestanke ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama i pridnenim povlačnim mrežama – koćama za razdoblja iz 2021., 2022. i 2023. godine. Potpore će se dodijeliti iz novog Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. - 2027. godine, na temelju zahtjeva koji su predani za vrijeme trajanja navedenih obustava.

Savjetovanja su otvorena do 14. travnja 2023. godine.

U pravilnicima su predložene tablice za izračun potpore. Udio javne potpore iznosi 100 posto.


Formula za izračun potpore za plovilo je:

                                L = P*GT*d

Pri čemu je:

L – ukupni iznos naknade za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti po plovilu;

P – iznos naknade po danu obustave za jedan GT;

GT – ukupna bruto tonaža plovila za koje se izračunava naknada;

d – broj dana obustave.

                             

                         koeficijent P   koće                                      koeficijent P   plivarice

<12                            10,99                                                                 14,09  

≥12<18                        9,68                                                                 26,61

≥18<24                       7,44                                                                 13,86

≥24<40                      9,09                                                                  8,86


Po članu posade potpora je 36 eura po danu obustave (bruto iznos) za osobe zaposlene u punom radnom vremenu odnosno odgovarajući razmjerni iznos od 36 eura za osobe koje rade u nepunom radnom vremenu. Dani tijekom privremene obustave u kojima član posade koristi bolovanje ili godišnji odmor nisu uključeni u izračun naknade.


Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19" pridnenim povlačnim mrežama – koćama u 2021. i 2022. godini

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" pridnenim povlačnim mrežama – koćama u 2021. i 2022. godini

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u 2022. godini

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere I.9 "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2023. godine


Na e-savjetovanju su još dva pravilnika vezana za uzgoj i ulov tuna:

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus)

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima i načinu rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu