Na esavjetovanju prijedlog pravilnika o potporama male vrijednosti

2024-04-13

Na e-savjetovanju je od 12. do 28. travnja otvoreno Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi.

Predmet savjetovanja je pravilnik za dodjelu državne potpore male vrijednosti poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom proizvoda ribarstva i akvakulture u sektoru:

a) gospodarskog ribolova na moru
b) uzgoja školjkaša
c) uzgoja hladnovodnih vrsta slatkovodnih riba
d) uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba
e) lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu.

Radi se o novom Pravilniku koji se već duže vrijeme očekuje. Ovim pravilnikom su objedinjene potpore koje su prije bile u dva odvojena pravilnika (Potpora male vrijednosti u ribarstvu i Potpora male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu), ali su izuzete potpore za sektor prerade.

Najvažnije je za istaknuti da se predlaže rok za predaju zahtjeva za potpore male vrijednosti do 1. srpnja 2024. godine, kao što je i bilo najavljeno. Od 2025. godine rok za predaju zahtjeva će biti od 1. siječnja do 1. svibnja.

Uvjeti za dodjelu potpore za gospodarske ribare ostaju manje-više isti, traži se 40 ribolovnih dana i 500 kg prodanog ulova ili vrijednost prodaje ulova od 2000 eura, po plovilu u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu, ali su dodane i neke novosti.

Rečenica koja se odnosi na prodaju ulova i koja je glasila: "Navedene količine odnosno vrijednost moraju biti evidentirane u prodajnim listovima ili kroz račune" je promijenjena i sada treba glasiti: "Navedene količine odnosno vrijednost moraju biti evidentirane u prodajnim listovima ili kroz račune koje je moguće povezati s predmetnim plovilom".  

Uvjet za dodjelu potpore je da svako ribarsko plovilo koje je predmet potpore mora imati važeću povlasticu, kojoj je korisnik ovlaštenik, u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu te u trenutku donošenja Rješenja o dodjeli sredstava.

Ovim novim pravilnikom se daje mogućnost dodjele potpore i u slučaju kad se mijenja plovilo u povlastici, što do sada nije bio slučaj.

Ako je zamijenjeno plovilo u povlastici, za dobivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • ribarsko plovilo sa kojega je prenesena povlastica ne smije biti više aktivno kao ribarsko plovilo odnosno ribarsko plovilo mora biti trajno povučeno iz ribolova
  • to "staro" plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu i ostvarenu minimalnu količinu prodanog ulova od 500 kilograma ili minimalnu vrijednost prodaje ulova od 2.000,00 eura
  • povlastica koja je izdana na novo ribarsko plovilo mora biti važeća u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu te u trenutku donošenja Rješenja o dodjeli sredstava
  • korisnik mora biti ovlaštenik i te nove povlastice koja je prenesena na drugo ribarsko plovilo

U slučaju da i novo plovilo ima dovoljan broj radnih dana/količinu ulova, može se tražiti potpora za oba plovila. Uvjet je da to novo ribarsko plovilo nije bilo u Registru ribarske flote Republike Hrvatske prije prijenosa povlastice na to plovilo.

Novost je da od ove godine Uprava ribarstva donosi Rješenje o dodjeli sredstava, a ne Odluku o dodjeli sredstava. Osnovna razlika je u tome da će se o zahtjevu odlučivati upravnim postupkom te da na njega neće biti moguće dati prigovor ili žalbu, nego samo pokrenuti upravni spor. Ovo će uvelike otežati ispravljanje pogrešaka prilikom izračuna radnih dana ili količine prodanog ulova.

Izračun i iznosi potpora ostaju isti kao i sada, ali su preračunati u eure.