Nacionalni plan razvoja akvakulture za razdoblje do 2027. godine

2022-11-14

U Narodnim novinama broj 133/2022 objavljena je Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje do 2027. godine.


Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke izradi Akcijske planove za provedbu Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje do 2024. godine i od 2025. do 2027. godine.


Nacionalni plan razvoja akvakulture za razdoblje do 2027. godine se nalazi na mrežnim stranicama Uprave ribarstva, u području Akvakultura.


Ostali dokumenti vezani uz plan (Strateška procjena utjecaja na okoliš i drugo) nalaze se na ovoj poveznici:  https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5183


NPRA stavlja težište na četiri posebna cilja:

  1. povećanje proizvodnosti i otpornosti proizvodnje u akvakulturi na klimatske promjene
  2. jačanje konkurentnosti sektora akvakulture
  3. jačanjem sektora akvakulture doprinijeti obnovi gospodarstva te unaprjeđenju uvjeta života u ruralnim i obalnim područjima
  4. poticanje inovacija u sektoru akvakulture.


U samom dokumentu plana se nalaze brojne korisne informacije kao na primjer pregled stanja sektora akvakulture u 2020. godini.