Napokon je objavljen Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

2021-03-27

U Narodnim novinama broj 30/2021 je objavljen dugo očekivani Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem.

Nacrt ovog Pravilnika se radio više od dvije godine i kada je napokon došao na e-savjetovanje, dobio je puno kritika.

Možda zato nije čudno (ili ipak je?) što je konačna verzija Pravilnika jako različita od one koja je bila otvorena za savjetovanje s javnosti.

U novom Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem je ipak određeno da će se Odobrenja izdavati samo za sakupljanje koralja, dok za sakupljanje spužvi, školjkaša, morskih puževa, bodljikaša i plaštenjaka neće biti potrebna odobrenja, već će takav ribolov moći obavljati svi koji imaju u povlastici upisane ribolovne alate ronilački aparati i priručna oprema. Odbačen je i prijedlog da se plovila koja se bave sakupljanjem morskih organizama i plutače moraju opremiti sustavom za praćenje plovila, osim za sakupljanje koralja. Također je odbačen prijedlog o dostavi podataka putem m-očevidnika koji će se morati voditi samo za sakupljanje koralja, ali ne i za sakupljanje ostalih organizama.

Sakupljanje i izlov morskih organizama dopušteno je obavljati isključivo korištenjem plovila na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, a u jednom ribolovnom danu sakupljanje mogu obavljati najviše dva ronioca koji se moraju nalaziti unutar radijusa od 500 m od pozicije plovila.

Izlov morskog crva smije se obavljati isključivo ronjenjem na dah te uz upotrebu ribolovnog alata trapula za lov velikog morskog crva i/ili priručne opreme koji moraju biti upisani u povlasticu.

Sakupljanje spužvi zabranjeno je od 1. studenoga do 31. svibnja.

Sakupljanje morskih organizama dozvoljeno je obavljati u skladu s ograničenjima propisanim posebnim propisom kojim se regulira sakupljanje zavičajnih divljih vrsta. Sakupljanje ostalih morskih organizama dopušteno je u skladu s posebnim propisima o hrani, pri čemu se plovilo i ribari (ronioci) moraju nalaziti unutar dopuštenog područja.

Zabranjeno je sakupljanje, držanje na plovilu, prebačaj, iskrcaj i stavljanje na tržište morskih ježinaca čiji je promjer tijela manji od 50 mm.

Iako postoji Pravilnik o lovostaju trpova (Holothuroidea) (NN 29/2018), u članku 9 se dodatno i ovim pravilnikom zabranjuje sakupljanje bodljikaša iz razreda trpova (Holothuroidea).

Cijeli pravilnik pročitajte na poveznici Narodnih novina https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_30_656.html