Natječaji za Mjere I.8 i I.20

2021-11-29
 

Natječaji za Mjere I.8 tzv. "zdravlje i sigurnost" i I.20 skraćeno "klimatske promjene" se unatrag šest godina objavljuju zajedno i to po već četvrti put tako da su ribari dobro upoznati sa svrhom i mogućnostima financiranja kroz ove dvije mjere.

Svrha ovih mjera su ulaganja u plovilo te dijelom i u zaštitnu odjeću i obuću za radnike na ribarskom brodu.

Ove dvije mjere su u mnogo toga slične pa se zna dogoditi da se pobrkaju prihvatljivi troškovi i aktivnosti i pogrešno podnese zahtjev.

Prva Mjera je I.8 "Zaštita zdravlja i sigurnost". Pravilnik, natječaj i sva dokumentacija se nalazi na poveznici https://euribarstvo.hr/natjecaji/novi-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-i-8-zastita-zdravlja-i-sigurnost/ . Predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta.

Druga Mjera je I.20 "Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena". Pravilnik, natječaj i sva dokumentacija se nalazi na poveznici https://euribarstvo.hr/natjecaji/novi-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-i-20-energetska-ucinkovitost-i-ublazavanje-klimatskih-promjena/ . Predmet potpore su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila.

Što je zajedničko za oba natječaja?

 • Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu  traje do 31. siječnja 2022. godine.
 • Prihvatljivi su troškovi nastali od 16. prosinca 2020. godine, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu - OBJAŠNJENJE: ukoliko je nabavljena neka oprema u ovom razdoblju, taj trošak se može prijaviti u zahtjevu i zatražiti potpora, ali je važno da uz to bude bar jedan dodatni trošak koji još nije nabavljen/plaćen jer je jedna od glavnih postavki zahtjeva za potporu da "operacija ne smije biti završena" :)
 • korisnik/podnositelj zahtjeva mora biti vlasnik važeće povlastice
 • Zahtjev za potporu se podnosi po ribarskom plovilu.
 • ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje pet kalendarskih godina koje prethode kalendarskoj godini u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu
 • ribarsko plovilo mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost od najmanje 20 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu - VAŽNO!!! Zahtjev se može predati prije ili nakon 1.1.2022, pa se ovisno o tome gledaju radni dani u 2020. ili 2021. godini! 

Što je različito u ova dva natječaja?

 • Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu je VEĆI za Mjeru I.8 i iznosi 400.000 kn, dok je za Mjeru I.20 on upola manji i iznosi 200.000 kuna.
 • različiti su prihvatljivi troškovi


Mjera 1.8 Zaštita zdravlja i sigurnost - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Poboljšanje sigurnosnih uvjeta na ribarskom plovilu

 • čamci za spašavanje i/ili hidrostatski uređaji za otpuštanje čamaca za spašavanje
 • osobni lokacijski uređaji koji mogu biti ugrađeni u prsluk za spašavanje i radnu odjeću ribara
 • osobna oprema za plutanje, a posebno hidro-termo odijela ili odijela za preživljavanje, koluti i prsluci za spašavanje
 • signalne baklje i rakete
 • sprave za dobacivanje konopa
 • sustavi za spašavanje čovjeka u moru (MOB)
 • oprema za gašenje požara kao što su aparati za gašenje požara, vatrogasni pokrivači, detektori požara i dima, aparati za disanje
 • protupožarna vrata
 • zaporni ventili na spremniku za gorivo
 • detektori plinova i alarmni sustavi za plin
 • kaljužne pumpe i alarmi
 • oprema za radiovezu ili satelitsku komunikaciju (OBJAŠNJENJE: "GPS" spada u "MEO" satelitski sistem komunikacije i prihvatljiv je trošak, ukoliko se isti neće koristiti za operacije povećanja ribolovnih kapaciteta plovila ili povećavanja sposobnosti plovila za pronalaženje ribe. Svi ribarski brodovi dužine 15 metara preko svega i više moraju biti opremljeni automatskim sustavom identifikacije broda (AIS) klase A, a prihvatljivi troškovi u okviru mjere I.8. "Zaštita zdravlja i sigurnost" su ulaganja koja nadilaze zahtjeve predviđene pravom Unije ili nacionalnim pravom. Slijedom navedenoga, "AIS" je neprihvatljiv trošak za ribarska plovila dužine 15 metara preko svega i više, no budući da radi na VHF radio frekvenciji za plovila ispod 15 metara je prihvatljiv. Sonar ili podvodni električni lokator je elektroakustični uređaj za traženje, otkrivanje i određivanje daljine, dubine i smjera te za identifikaciju podvodnih pokretnih i nepokretnih objekata kao što su jata riba. Budući da se istim povećava sposobnost plovila za pronalaženje ribe, trošak je neprihvatljiv. Radar je radio komunikacijski uređaj i spada u prihvatljive troškove.)
 • vodonepropusni poklopci grotala i vrata
 • osigurači na strojevima kao što su vitla ili mrežna vitla
 • prolazi i pristupne ljestve
 • rasvjeta za potragu, rasvjeta na palubi ili rasvjeta za nuždu
 • sigurnosni uređaji za otpuštanje u slučaju zapinjanja ribolovnog alata za podvodne prepreke
 • sigurnosne kamere i monitori
 • oprema i dijelovi potrebni za poboljšanje sigurnosti na palubi

Poboljšanje zdravstvenih uvjeta na ribarskom plovilu

 • pribor za prvu pomoć
 • lijekovi i uređaji za hitno liječenje na plovilu
 • usluge telemedicine uključujući elektronske tehnologije, opremu i medicinsko snimanje koje se na plovilu upotrebljavaju za savjetovanje na daljinu
 • vodiči i priručnici za poboljšanje zdravlja na plovilu
 • informativne kampanje za poboljšanje zdravlja na plovilu

Poboljšanje higijenskih uvjeta na ribarskom plovilu

 • sanitarne prostorije
 • kuhinjske prostorije i oprema za prostorije za skladištenje hrane
 • uređaji za pročišćavanje vode u pitku vodu
 • oprema za čišćenje radi održavanja sanitarnih uvjeta na plovilu
 • vodiči i priručnici za poboljšanje higijene na plovilu, uključujući programske alate

Poboljšanje radnih uvjeta na ribarskom plovilu

 • ograde na palubi
 • zakloni na palubi i osuvremenjivanje kabina radi pružanja zaštite od nepovoljnih vremenskih uvjeta
 • predmeti povezani s unaprjeđenjem sigurnosti u kabinama te sa osiguravanjem zajedničkih prostora za posadu
 • oprema za smanjenje ručnog dizanja teških predmeta (OBJAŠNJENJE: Uređaj za dizanje sidra je oprema za smanjenje ručnog dizanja teških predmeta, i nije izravno povezana s ribolovnim aktivnostima. Slijedom navedenoga, uređaj za dizanje sidra je prihvatljiv trošak.)
 • boje i gumene podloge za sprječavanje klizanja
 • oprema za zvučnu i toplinsku izolaciju i oprema za poboljšanje ventilacije
 • radna odjeća i sigurnosna odjeća
 • znakovi za hitne slučajeve i sigurnosni znakova
 • usluge analize rizika i procjene u cilju utvrđivanja rizika za ribare u lukama ili na plovilu kako bi se poduzele mjere za sprječavanje ili smanjenje rizika
 • vodiči i priručnici o poboljšanju radnih uvjeta na plovilu


Mjera I.20 "Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena"- PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Poboljšanje hidrodinamike trupa plovila (NAPOMENA: Troškovi povezani s osnovnim održavanjem trupa plovila nisu prihvatljivi.)

 • mehanizmi za stabilnost kao što su ljuljna kobilica i gomoljasti pramac kojima se pridonosi poboljšanju pomorstvenosti i stabilnosti plovila
 • troškovi vezani uz upotrebu netoksičnih proizvoda za suzbijanje obrastanja, kao što je bakreni premaz radi smanjenja trenja
 • troškovi vezani uz kormilarski uređaj, kao što su sustavi za kontrolu kormilarskog uređaja i višestruka kormila za smanjenje aktivnosti kormila ovisno o vremenskim uvjetima i stanju mora (OBJAŠNJENJE: autopilot je prihvatljiv trošak)
 • troškovi testiranja rezervoara kao osnova za poboljšanje hidrodinamike

Poboljšanje pogonskog sustava plovila

 • energetski učinkoviti propeleri, uključujući pogonska vratila
 • katalizatori
 • energetski učinkoviti generatori kao što su generatori koji upotrebljavaju vodik ili prirodni plin (OBJAŠNJENJE: prihvatljivi troškovi u okviru poboljšanja pogonskog sustava plovila su energetski učinkoviti generatori, kao što su generatori koji upotrebljavaju vodik ili prirodni plin. Budući da je agregat za struju sklop više uređaja povezanih u jednu cjelinu koji služe za pretvaranje jedne energije u električnu energiju, a sastavni dio svakog agregata je generator, agregat za struju može biti prihvatljivi trošak ako se u isti ulaže u sklopu nabave energetski učinkovitih generatora odnosno ako se može smatrati sastavnim dijelom nekog od ulaganja u poboljšanje pogonskog sustava plovila iz članka 8. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. "Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena" te će u kombinaciji s ostalim dijelom ulaganja doprinijeti poboljšanju pogonskog sustava plovila.)
 • pogonski elementi koji upotrebljavaju energiju iz obnovljivih izvora kao što su jedra, zmajevi, vjetrenjače, turbine ili solarne ploče
 • poprečni propeleri
 • oprema koja se koristi kod prilagodbe motora za upotrebu biogoriva
 • ekonometri, sustavi za upravljanje gorivom i sustavi za praćenje
 • sapnice za poboljšanje pogonskog sustava

Ribolovni alat i oprema

 • troškovi prelaska s povlačnog na alternativni ribolovni alat
 • troškovi preinaka povlačnog ribolovnog alata
 • nabava opreme za nadzor povlačnog ribolovnog alata

Smanjenje potrošnje električne i termalne energije

 • poboljšanje sustava za hlađenje, zamrzavanje ili izolaciju - za plovila kraća od 18 m (OBJAŠNJENJE: prihvatljiv trošak je ledomat u plovilu MANJEM OD 18m, ali u većem od 18m nije)
 • poticanje ponovne upotrebe topline na plovilu (zadržavanje topline i ponovna upotreba za ostale pomoćne operacije na plovilu) (OBJAŠNJENJE - prihvatljiv trošak i za plovila DUŽA od 18m)

Revizije i sustavi energetske učinkovitosti

 • revizije energetske učinkovitosti plovila
 • sustavi energetske učinkovitosti plovila

Studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila

 • studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila