NN 10/2021 Odluka o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa

2021-02-07

U Narodnim novinama 10/2021 objavljena je Odluka o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru.

Hrvatski sabor je proglasio isključivi gospodarski pojas Republike Hrvatske u Jadranskom moru u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora, u pravnom režimu utvrđenom u dijelu V. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora i glavi IV. Pomorskog zakonika.

U odnosu na postojeći ZERP (od 2003. godine), Isključivi gospodarski pojas u Jadranskom moru Hrvatskoj donosi dva nova prava - izgradnju umjetnih otoka te korištenje snage mora, vjetra i struja, piše Morski.hr. Za području ribarstva, koje je uređeno zajedničkom ribarskom politikom, nema nikakve razlike između zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa i isključivog gospodarskog pojasa.

ZERP (Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas) obuhvaća ribolovne zone H, I, J i K.

Ribolov u ZERP-u se odvija isključivo sukladno zajedničkoj ribarstvenoj politici EU, ribarska plovila EU imaju jednako pravo pristupa tim vodama i ne može im se zabraniti pristup (ni naplaćivati), a pravo nadzora i kontrole imaju svi hrvatski inspektori koji sada kao inspektori EU mogu u ZERP-u kontrolirati sve ribarice, uključujući i ribarice drugih država članica.

Morski.hr piše: "- Italija gospodarski pojas do sad nije proglašavala jer im je bilo važno da to budu međunarodne vode bez ikakvih izlovnih kvota i ograničenja ribolova. Sad im prijeti opasnost da u te međunarodne vode ulaze brodovi trećih zemalja izvan EU. Osim Japanaca koji imaju povijesno pravo i kvotu na ulov tuna u Mediteranu, veću od Hrvatske, veći je problem Italiji, vjerovali ili ne, Albanija. Naime, prema podacima FAO-a Albanija u ovom trenutku ima 3 puta više ozbiljnih ribarskih brodova većih od 18 metara, od Hrvatske. To su otpisani brodovi iz Italije i čak i Francuske. Radi se o desecima brodova! Naši ribari brodove uništavaju, a oni su svoje prodali Albancima. S obzirom na to da Italija nije proglasila gospodarski pojas, to je ostalo u potpunom režimu međunarodnih voda, odnosno Albanija im može činiti problem do crte ekvidistance. Drugim riječima, smiju ribariti između talijanske granice i crte sredine. Talijani su shvatili da će im sad Albanci koristiti njihova lovišta - priča Baranović."