NN 141/2020 - produženje zaštite za Jabučku kotlinu

2020-12-21

U Narodnim novinama br. 141/2020 objavljena je izmjena pravilnika:

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline

U Pravilniku o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline (»Narodne novine« br. 106/19) u članku 4. riječi: »do 31. prosinca 2020. godine« se zamjenjuju riječima: »do 31. prosinca 2021. godine«.

U članku 7. stavku 3. riječi: »do 31. prosinca 2020. godine« se zamjenjuju riječima: »do 31. prosinca 2021. godine«.

U Prilogu 2., u tablici pod nazivom: Podaci o ribolovnom alatu, vremenskoj regulaciji i roku važenja, u stupcu pod nazivom: Važenje odobrenja, riječi: »Do 31. prosinca 2020. godine« se zamjenjuju riječima: »Do 31. prosinca 2021. godine«.

Time je na snazi sljedeća odredba:

Članak 4.

Ograničenja obavljanja ribolova iz članka 5. ovoga Pravilnika (zabranjuje se gospodarski ribolov povlačnim alatima, stajaćim parangalima, vršama za lov riba, velikih rakova i škampa (u daljnjem tekstu: vrše) i jednostrukim, trostrukim jednopodnim i trostrukim dvopodnim mrežama stajaćicama (u daljnjem tekstu: mreže stajaćice) te športski i rekreacijski ribolov) u Području s posebnim režimom upravljanja primjenjuju se do 31. prosinca 2021. godine u 24:00 sata.

Članak 7. - Odobrenje

(3) Izdana Odobrenja iz članka 9. ovog Pravilnika (stajaćim parangalima, mrežama stajaćicama ili vršama) vrijede do 31. prosinca 2021. godine dok Odobrenja iz članka 8. ovog Pravilnika (za gospodarski ribolov koćom) vrijede do istog datuma isključivo uz uvjet posjedovanja važećeg Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova koćom.