NN 7/2021 - Pravilnik o Državnoj kvoti za tunu u 2021. godini

2021-01-28

U Narodnim novinama br. 7/2021 objavljen je Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus), NN 7/2021.

Pravilnikom je određena ukupna državna kvota za ulov plavoperajne tune u 2021. godini od 952,53 tona.

Od toga je veći dio ostavljen za gospodarski ribolov (934,03 tone), a 18,5 tona je za negospodarske svrhe. Za sportska natjecanja određeno je 5 tona, za znanstvene svrhe 1 tona i za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka 12,5 tona. Natječaj za dodjelu kvote za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka se objavljuje svake godine u travnju, otvoren je 8 dana i svaki ponuditelj može dostaviti najviše dvije ponude za dva dijela Državne kvote u količini od 500 kg.

Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru, NN 122/2017, 12/2018, 54/2018, 69/2020, 125/2020 je određeno da Hrvatski savez za sportski ribolov na moru za pojedina natjecanja u lovu na veliku ribu, kroz prijedlog dopune i izmjene Kalendara natjecanja, dostavlja prijedlog raspodjele kvote za ulov tune po pojedinim natjecanjima, najkasnije 30 dana prije početka prvog natjecanja u lovu na veliku ribu (posljednjom izmjenom pravilnika, Članak 8.b se propisuju posebna pravila za održavanje ovakvih natjecanja).

Kvota za gospodarski ribolov je podijeljena na kvotu za plivarice tunolovke (833,46 tona), udičarski ribolov (90 tona) i prilov (10,57 tona; u gospodarskom ribolovu okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom i u gospodarskom ribolovu za ribolov igluna plutajućim parangalom).

Pravilnikom je određeno da broj plovila za gospodarki ribolov koja sudjeluju u ribolovu plivaricom tunolovkom ne smije biti veći od 18, a broj plovila koja sudjeluju u tunolovu udičarskim alatima ne smije biti veći od 12.

Ribolov tune plivaricama tunolovkama dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja u 00:00 sati do 1. srpnja u 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka ribolov tune plivaricama tunolovkama koje obavljaju ribolov za potrebe uzgoja dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja u 00:00 sati do 15. srpnja u 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja.

Ribolov tune u športskom i rekreacijskom ribolovu dozvoljen je od 1. svibnja u 00:00 sati do 1. studenog u 24:00 sata. U športskom i rekreacijskom ribolovu plavoperajne tune i igluna dozvoljeno je obavljati ribolov samo na način ulovi i pusti, tako da se ulovljena tuna ili iglun mora pustiti prije izvlačenja na plovilo, a iznimno ulovljenu plavoperajnu tunu dozvoljeno je izvući na plovilo isključivo u sklopu rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka tune, u skladu sa posebnim propisom koji regulira rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune.

Ribolov tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu dozvoljen je od 15. veljače u 00:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje ulovne kvote unutar tog razdoblja.

Samo tuna ulovljena u gospodarskom ribolovu se smije dalje prodavati u lancu maloprodaje, a Pravilnikom o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna, NN 82/2019; 64/2020 je propisano da svaku ulovljenu tunu i igluna u RH prije iskrcaja ribar ovlaštenik povlastice mora označiti markicom koja se stavlja oko repa i na kojoj se nalazi jedinstveni bar kod. Podaci o sljedivosti vezani uz bar kod se dalje prenose kroz transportne dokumente i lanac prodaje sve do krajnjeg potrošača. Krajnjem potrošaču mora biti dostupna bar kod ili naljepnica s QR kodom uz kupljenu tunu ili igluna (ili njen komad ili filet). Očitavanjem bar koda na internetskoj stranici HRiba su dostupne informacije o putu ribe od iskrcaja s broda do maloprodajnog objekta. Svaka markica i naljepnica različite su boje ovisno o načinu proizvodnje, kategoriji ribolovnog alata i vrsti proizvoda ribarstva: tuna ulovljena u gospodarskom ribolovu udičarskim alatima, uključujući i plutajući parangal za koju je dodijeljena ulovna kvota - plava boja; tuna ulovljena kao prilov - zelena boja; iglun ulovljen u gospodarskom ribolovu za koju je dodijeljena ulovna kvota - crvena boja; iglun ulovljen kao prilov - narančasta boja i tuna iz uzgoja - žuta boja.

Ostale informacije o zakonskom okviru vezanom uz ulov tune i igluna možete naći na poveznici https://www.plavariba.com/zakonski-okvir/ u odlomku naslovljenom "Tune i igluni".