Nove obavijesti za plivarice srdelare u siječnju

2023-01-09

Trenutno je na snazi lovostaj odnosno obustava ribolova okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Lovostaj se dijeli na redovitu i privremenu zabranu, s glavnom razlikom što za privremenu zabranu postoji mogućnost financiranja u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu. Kako se ova zabrana odnosi samo na korištenje ribolovnog alata plivarica srdelara, plovila mogu u tim periodima obavljati ribolov drugim alatima upisanim u povlasticu.

U slučaju da ovlaštenici povlastica žele koristiti sufinanciranje iz EFPRA za privremenu obustavu, tada plovilo u tom periodu ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost te mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva.

Na mrežnim stranicama euribarstvo.hr je objavljena obavijest o MOGUĆNOSTI financiranja u okviru novoga Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, u razdoblju od 17. siječnja 2023. godine u 00:00 sati do 15. veljače 2023. godine u 24:00 sata, za privremenu obustavu ribolova okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Konačni uvjeti, kriteriji, način dodjele i izračun potpore bit će propisani pravilnikom.


Svi zainteresirani koji planiraju zatražiti potporu, dužni su dostaviti obavijest o interesu za sudjelovanje Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili pisanim putem preporučenom poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, najkasnije do početka privremene obustave odnosno do 17. siječnja 2023. godine.

Upućivanje gore navedene obavijesti o sudjelovanju u privremenoj obustavi ne podrazumijeva podnošenje Zahtjeva za potporu, već će isti biti potrebno podnijeti na propisani način. Zahtjevi za potporu se neće podnositi u tiskanom obliku putem pošte, već će se podnositi elektroničkim putem. Svi zainteresirani će o načinu podnošenja Zahtjeva za potporu biti pravovremeno obaviješteni, a sve informacije će biti dostupne i na internet stranicama www.euribarstvo.hr.


Osim toga, planira se i izmjena razdoblja redovite zabrane ribolova plivaricom srdelarom, odnosno ukidanje lovostaja u drugoj polovici veljače.

Na e-savjetovanju je do 28.01.2023.  godine otvoren prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom.

Razdoblje redovite zabrane ribolova plivaricom srdelarom je u 2022. godini bilo od 24. prosinca u 12:00 sati do 16. siječnja u 24:00 sata te od 16. veljače u 00:00 sati do zadnjeg dana veljače u 12:00 sati, a u 2023. godini se predlaže ukidanje lovostaja u drugoj polovici veljače. Ipak, u tom razdoblju (16.-28.2.) količina ulova svih vrsta ne smije premašiti 30 tona po plovilu, a svako plovilo koje obavlja ribolov plivaricom - srdelarom smije ostvariti ukupno najviše sedam ribolovnih dana.

Druga izmjena se odnosi na ukupni ulov sitne plave ribe svih plovila kojima je izdano odobrenje za ribolov plivaricom srdelarom koji u 2023. godini ne smije premašiti 51.735 tona (u 2022. godini je ograničenje bilo na 56.304 tone).


Da ponovimo, redovita zabrana traje do 16. siječnja, a onda započinje privremena koja traje do  15. veljače u 24:00 sata, tako da male plave ribe iz hrvatskog dijela Jadrana ipak neće biti na ribarnicama barem do 16. veljače.