Novi natječaj za kompenzaciju - rat u Ukrajini

2023-03-31

U oglasnom dijelu Narodnih novina broj 36/2023 objavljen je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija«.

Rok za predaju zahtjeva za potporu je 28. travnja 2023. godine.

Korisnici potpore su gospodarski subjekti u ribarstvu iz sektora:

a) gospodarskog ribolova na moru

b) akvakulture

c) prerade proizvoda ribarstva i akvakulture.

Potpora se dodjeljuje za razdoblje od 1. listopada 2022. godine do 28. veljače 2023. godine.

Uvjeti dodjele potpore:

  • zahtjev za dodjelu potpore se podnosi po korisniku, za jedan ili više sektora (jedan korisnik = jedan zahtjev)
  • za gospodarski ribolov na moru korisnik je ovlaštenik, odnosno gospodarski subjekt koji obavlja gospodarski ribolov na moru
  • obrazac Zahtjeva za dodjelu i isplatu potpore i Popis obvezne dokumentacije su dostupni na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/)
  • zahtjev se podnosi pismeno, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: »2. Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. 'Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture - kompenzacija' - ne otvarati«

Poznati su uvjeti koje će morati ispuniti ribari, a to je minimalna ribolovna aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva (od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.), kao i minimalna količina prodanog ulova od 500 kg ili minimalna vrijednost prodanog ulova od 15.000,00 kuna u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva (2022.), a navedena količina odnosno vrijednost moraju biti evidentirane u prodajnim listovima ili kroz račune.


IZRAČUN JAVNE POTPORE

1. izračun za gospodarski ribolov na moru

prema formuli K = a*b, za svaki mjesec od listopada 2022. do veljače 2023., a na kraju se svi iznosi zbroje

pri čemu je

K - iznos kompenzacije (potpore) po plovilu za mjesec na koji se kompenzacija odnosi

a - fiksni dio iz Tablice 1.

b - broj ribolovnih dana pojedinog plovila prema podacima iz dokumentacije o ulovu (očevidnik/izvješće o ulovu) u mjesecu za koji se izračunava kompenzacija

Fiksni dio a se mijenja po mjesecima, segmentima flote - alatima i dužini plovila.


2. Izračun za akvakulturu i preradu proizvoda ribarstva i akvakulture

K = a*b

pri čemu je:

K - iznos kompenzacije za mjesec na koji se kompenzacija odnosi.

a - fiksni dio kompenzacije za mjesec na koji se kompenzacija odnosi (Tablica 2.) - razlikuje se za vrste uzgoja (školjkaši, bijela riba, tune, prerada itd.)

b - količina proizvedenog (prodanog) proizvoda u akvakulturi/preradi proizvoda ribarstva i akvakulture u kilogramima u mjesecu za koji se izračunava kompenzacija

Količina proizvedenog (prodanog) proizvoda u akvakulturi podrazumijeva količinu proizvedenih akvakulturnih organizama koji su prodani, a sukladno podacima u knjigovodstvenoj dokumentaciji (npr. kartice konta, IRA, KPR, računi i sl.)

Količina proizvedenog (prodanog) proizvoda u preradi proizvoda ribarstva i akvakulture podrazumijeva količinu proizvoda proizvedenih u objektu za preradu proizvoda ribarstva koji su prodani, a sukladno podacima (npr. kartice konta, IRA, KPR, računi i sl.), i to »bruto težinu« SKU-a bez palete« (SKU - Stock keeping unit).