Novi pravilnik o dostavi podatka o ulovu

2023-10-05

U Narodnim novinama broj 114/2023 objavljen je Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Temeljem ovog novog pravilnika definirani su sljedeći načini dostave podataka o ulovu:

eOčevidnik - za sva plovila >12 metara

mOčevidnik - za sva plovila od 10 do 11,99 metara

mIzvješće - za sva plovila do 9,99 metara - obavezno od 1. siječnja 2025. godine

- za plovila duljine od 10 do 11,99 metara kojima u povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru nisu upisani povlačni ribolovni alati i kojima se ne obavlja ribolov alatima za koje je propisana obveza izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru sukladno posebnim propisima te za koja nije dodijeljena individualna količinu ulova/kvota sukladno posebnim propisima

pisano izvješće - za plovila do 9,99 metara, ali samo do 31. prosinca 2024. godine

Izvješće o ulovu za mali obalni ribolov na tiskanom obrascu obvezni su voditi ovlaštenici povlastice koji obavljaju mali obalni ribolov.

Za plovila s kojih se obavlja izravna prodaja proizvoda ribarstva krajnjim potrošačima (prodaja s plovila), obavezna je dostava podataka o ulovu putem mobilnih ili elektronskih aplikacija, sukladno članku 12. Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca (NN 113/2019, 45/2020, 66/2020).

Tiskani obrazac očevidnika bi se temeljem ovog pravilnika trebao prestati koristiti danom stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno 1. siječnja 2024. godine.

Drugim riječima, od 1. siječnja 2024. godine bi svi vlasnici povlastica izdanih na plovila veća od 9,99 metara trebali početi koristiti elektroničko bilježenje i dostavljanje podataka o ulovu, a od 1. siječnja 2025. godine to bi bilo obavezno i za plovila manja od 10 metara. Kao i do sada, plovila do 10 metara i plovila od 10 do 11,99 metara koja nemaju alate s Odobrenjima, koristila bi aplikaciju mIzvješće. Veća plovila i ona koja imaju izdana Odobrenja bi koristila mOčevidnik i eOčevidnik, dok bi za sva plovila preko 12 metara bio obavezan eOčevidnik.

Za mali obalni ribolov bi do daljnjeg bili dostupni tiskani/pisani obrasci Izvješća.

Ovlaštenicima povlastica koji su se na vlastiti zahtjev odlučili na dostavu podataka putem mobilne aplikacije, nakon preuzimanja mobilne aplikacije više neće biti dozvoljena dostava podataka putem tiskanih obrazaca izvješća.


Ovim Pravilnikom se uvode ovi novi pojmovi:

Ribolovno putovanje – predstavlja polazak ribarskog plovila iz luke i traje do povratka ribarskog plovila u luku odnosno mjesto iskrcaja.

Zadržani ulov – predstavlja ulov koji nije iskrcan nakon obavljenog ribolova već je zadržan na ribolovnom plovilu.


Ako plovilo ne obavlja ribolov i nema polaska iz luke cijeli kalendarski mjesec potrebno je kroz propisane načine dostave podataka dostaviti očevidnik ili izvješće da je za taj mjesec »plovilo u luci« prije prvog polaska iz luke, a najkasnije do petnaestog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. OVO SE ODNOSI NA SVE NAČINE DOSTAVE PODATAKA, pa tako i za mIzvješća i elektronske očevidnike.


Člankom 9. se definira nepravilno dostavljanje podataka o ulovu:

(1) Ako podaci koji se bilježe i dostavljaju na jedan od načina propisanih člankom 3. ovog Pravilnika nisu cjeloviti i točni kako je navedeno u članku 5. ovog Pravilnika i u pripadajućim Pravilima za popunjavanje te nisu dostavljeni na način kako je propisano člankom 4. ovog Pravilnika i nisu dostavljeni u propisanom roku smatrat će se da nije ispunjena obaveza bilježenja i dostavljanja podataka o ulovu i podataka povezanih s ulovom.

(2) Svi podaci o ulovu iz Izvješća koji su dostavljeni Ministarstvu nakon 15. veljače tekuće godine, a koji se odnose na ribolovnu aktivnost iz prethodnih godina neće se unositi u GISR niti upotrebljavati u službenim evidencijama Ministarstva.


Definirano je označavanje ribolovnih podzona u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova (Članak 14.), pa će se tako:

- u posebnom rezervatu Malostonski zaljev i Malo more u polje "podzona" upisati "G6 – PRM";

- u akvatoriju Parka prirode Telašćica u polje "podzona" upisati "F1-PPT" ili "B3 – PPT", ovisno o tome u kojoj se podzoni u parku obavljala ribolovna aktivnost;

- u akvatoriju Parka prirode Lastovsko otočje u polje "podzona" upisati "C5-PPLO" ili "D1-PPLO" ili "G7-PPLO", ovisno o tome u kojoj se podzoni u parku obavljala ribolovna aktivnost.

U Prilogu I su šifre ribolovnih alata i Kategorija ribolovnog alata (plivarice, povlačni, pasivni i ostali). Ovo je važno kod upisivanja ribolovnog napora i broja ribolovnih operacija (tablica u prilogu IV).