Novi Pravilnik o ribolovnim mogućnostima za igluna

2023-03-31

U Narodnim novinama broj 36/2023 objavljen je Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius).

Kvote za ribolov igluna i odobrenja za ribolov uz uporabu ribolovnih alata: plutajući parangal, odmet i povlačni povraz – panula se dodjeljuje plovilima koja su već imala ta prava u prošloj godini.

Državna kvota je podijeljena na plutajući parangal 46,00 tona, odmet i/ili panula 1,50 tona i prilov (za okružujuću mrežu plivaricu srdelaru i stajaći parangal) 1,24 tone.

Rok za prihvaćanje i trajno ustupanje individualne kvote te rok za dostavu Iskaza interesa za sudjelovanje po olimpijskom principu ribolova odmetom i panulom je 04. travnja 2023. godine. Godišnja naknada za individualnu kvotu za ribolov igluna plutajućim parangalom za 2023. godinu izračunava se kao umnožak količine individualne kvote igluna u kilogramima i 2 % prosječne cijene po kilogramu iz sustava evidencije prve prodaje cjelokupnog ulova svih plovila te je istu vlasnik plovila dužan uplatiti u državni proračun najkasnije do 15. siječnja naredne godine. Naknada za korištenje državne kvote po olimpijskom principu odmetom i/ili panulom za 2023. godinu iznosi 100 EUR te su vlasnici plovila koja mogu ostvariti to pravo dužni potvrdu o uplati naknade priložiti Iskazu interesa za sudjelovanje u korištenju dijela državne kvote raspoređene za ribolov igluna panulom ili odmetom.

Obavijest Uprave ribarstva s podacima za uplatu s nalazi ovdje.