Novi Pravilnik o vođenju upisnika brodova

2023-11-06

U Narodnim novinama broj 131/2023 objavljen je novi Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova, koji je donijelo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim odredbi članka 7. stavka 1. točke 9., članka 9. stavka 1. točke 4. i 9. i članka 85. stavka 2. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu 1. srpnja 2024. godine.

Pravilnik donosi neke novosti za vlasnike plovila.

U članku 11. mijenja se odredba o upisu porivnih uređaja manjih od 5kW i sada glasi: "U upisnik brodova obavezno se upisuju porivni uređaji čija snaga prelazi 5 kW, a porivni uređaji čija snaga ne prelazi 5 kW mogu se upisati u upisnik brodova na zahtjev vlasnika."

U isti članak je dodan stavak 5. u kojem piše: "Kada se u list A upisuje glavni porivni uređaj i pomoćni porivni uređaj različite snage, glavnim porivnim uređajem smatra se onaj veće snage bez obzira je li porivni uređaj ugrađen ili je izvan­brodski."

Kao i do sada, zbroj snage svih upisanih glavnih porivnih uređaja iz članka 11. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika iskazan u kW čini ukupnu snagu porivnih uređaja broda koja se ispisuje na ispravama broda.

Ovo je važno za ribarska plovila iz razloga što ukupna snaga glavnih porivnih uređaja mora odgovarati snazi koja je upisana u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

U pravilniku je dodan Članak 18. u kojem se navodi kako vlasnik, brodar ili kompanija odnosno korisnik brodice, čamca ili jahte, u slučaju promjene bilo kojeg podatka iz listova A, B ili C upisnika, moraju pisanim putem u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, obavijestiti nadležnu lučku kapetaniju koja će obaviti promjenu podatka u upisnom listu.

U članku 25. je navedena nova odredba da kada pravo vlasništva na brodici, čamcu ili jahti, koja se koristi za gospodarsku namjenu, stječe fizička osoba koja nije registrirana za samostalno obavljanje gospodarske djelatnosti, a brodica, čamac ili jahta nema upisanog korisnika registriranog za obavljanje gospodarske djelatnosti, dopustit će se upis prava vlasništva bez izdavanja isprava toj brodici, čamcu ili jahti. Također, u slučaju kada upisani vlasnik, odnosno brodar ili korisnik nije više registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti, nadležni inspektor sigurnosti plovidbe ili ovlašteni djelatnik donijet će rješenje o zabrani plovidbe do otklanjanja ovoga nedostatka. Ovo bi se odnosilo na ribarska plovila u slučaju prestanka rada obrta ili tvrtke.

U svrhu stjecanja statusa tradicionalnog plovnog objekta odnosno tradicionalnog objekta unutarnje plovidbe, uz zahtjev za upis potrebno je priložiti dokaze da je isti originalni plovni objekt odnosno originalni objekt unutarnje plovidbe ili pojedinačna replika, koji ispunjava kriterije propisane Pomorskim zakonikom odnosno Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Od 1. srpnja 2024. godine će ovaj podatak biti upisan u upisnik brodova.

Za prvi upis brodice, čamca i jahte duljine trupa do 24 metra, koji su proizvedeni prije 16. lipnja 2000. godine i koji nisu označeni CE oznakom sukladnosti, potrebno je provesti postupak ocjenjivanja sukladnosti nakon izgradnje kojeg obavlja prijavljeno tijelo i dobivanja CE oznake sukladnosti (članak 53). U starom pravilniku tradicionalna plovila su bila izuzetak od ovog pravila.

Od 1. srpnja 2024. godine na internetskim stranicama Ministarstva biti će dostupni i podatci o dospjelom i neplaćenom dugu po osnovi obračunate naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja odnosno obračunate naknade za upotrebu pomorskog dobra.

U članku 87. određeno je da pomoćna brodica ili čamac, koja pripada matičnom brodu, mora biti označena riječima »pripadak« ili »t/t« i imenom ili oznakom broda kojem pripada, u skladu s odredbama ovoga dijela Pravilnika.