Novo na e-savjetovanju u ožujku

2022-03-16

Na e-savjetovanju su otvorena sljedeća savjetovanja:


Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

  • briše se stavak 3. u članku 24. koji glasi: "Ribarska inspekcija će obavijestiti nositelja dozvole o namjeri kontrolnog prebacivanja najmanje 48 sati prije te je nositelj dozvole dužan osigurati tehničke preduvjete za sigurno prebacivanje tuna"

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

  • uvodi se plaćanje za kvotu za plutajuće parangale u iznosu od 0,50 kuna po kilogramu kvote
  • briše se popis mjesta za iskrcaj
  • nova Državna kvota iznosi ukupno 55,056 tona, za rekreacijski ribolov nema kvote
  • novi prilozi 2. i 3. u kojima su popisi plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

  • u izračunu državne potpore za gospodarski ribolov iznos od 130,00kn se povećava na 220,00kn

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu - COVID-19

  • potpora koja se dodjeljuje po jednom poduzetniku, u iznosima koji su različiti za pojedine djelatnosti i segmente ribolova. Korisnici potpore će morati dokazati da su imali teškoće u poslovanju, a za gospodarski ribolov i da su imali minimalnu ribolovnu aktivnost od 40 radnih dana i prodanih 500 kg ulova ili u vrijednosti 15.000 kn