Novo na e-savjetovanju u svibnju

2022-05-18

Do 2. lipnja su otvorena savjetovanja s javnošću za pravilnike o izdavanju odobrenja za koću i srdelaru:

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom srdelarom

Prijedlog pravilnika o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom


Valjanost svih odobrenja (autorizacija) za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom te plivaricom srdelarom istječe 30. lipnja 2022. godine, a ovim pravilnicima se predviđa izdavanje Odobrenja s rokom važenja do 1. ožujka 2024. godine.

Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi vlasnik plovila Ministarstvu poljoprivrede, nadležnoj Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Za izdavanje Odobrenja nije potreban određeni broj radnih dana, nego se samo "produžuju" postojeća važeća odobrenja.


Prijedlog pravilnika o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2022. godini  - propisuje se lovostaj jegulje (Anguilla anguilla) od 1. lipnja 2021. godine u 00:00 sati do 31. kolovoza, kao i prošle godine.


Prijedlog pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodijelu individualne plivaričarske kvote -  pravilnik koji je sad na snazi ima 4 izmjene (NN 46/2019, 41/2020; 94/2020; 48/2021, 37/2022), a ovim prijedlogom se sve izmjene objedinjuju u jedan pravilnik. Za detalje je potrebno pročitati prijedlog pravilnika.

Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus) -  predlažu se pravila vezana uz uzgoj tuna.

Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna - ovim prijedlogom bi se izmijenio članak 6. stavak 1. :

"(1) Registrirani prvi kupci tune i igluna mogu biti samo odobreni objekti, subjekti u poslovanju s hranom - ugostiteljski objekti i ribarnice koje je registriralo ministarstvo i upisane su u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla pri čemu ugostiteljski objekti i ribarnice mogu kupovati isključivo cijelu tunu i igluna s namjenom prodaje krajnjem potrošaču."

Stavci 10. i 11 mijenjaju se i glase:

"(10) U slučaju kada su prvi kupci ugostiteljski objekti, koji tunu ili igluna filetiraju, moraju pakiranje fileta označiti naljepnicom te u evidenciju sljedivosti upisati broj fileta u pojedinom pakiranju kojih može biti do najviše 30 u jednom pakiranju."

(11) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u slučaju tune ulovljene plivaricom tunolovkom, prvi kupci mogu biti isključivo odobreni objekti."