Novo na e-savjetovanju u travnju

2022-04-19

Na e-savjetovanju se ponovo nalazi veći broj pravilnika iz područja ribarstva:

Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu obalnim mrežama potegačama - otvoreno do 03.05.2022.

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa" - otvoreno do 18.04.2022.

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu - COVID-19 - otvoreno do 18.04.2022.

Prijedlog Pravilnika o mikrobiološkoj klasifikaciji i posebnim pravilima higijene živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje - otvoreno do 09.05.2022.

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom - otvoreno do 26.04.2022.

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline - otvoreno do 26.04.2022.


Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote - otvoreno do 26.04.2022.

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) - otvoreno do 24.04.2022.