Novo u Narodnim novinama 104/2021

2021-09-29

U Narodnim novinama broj 104/2021 objavljeno je:

Izmjena pravilnika objavljenog u Narodnim novinama 86/2019 se odnosi na nabavu, ukupan iznos raspoloživih sredstava, nadopunu zahtjeva za potporu i dodjelu potpore. Posljednji natječaj za ovu mjeru potpore je bio otvoren do 1. srpnja 2020. godine, a rok za podnošenje konačnog Zahtjeva za isplatu je 1. lipnja 2022. godine.

Izmjena se odnosi na rok za ishodovanje građevinske dozvole koji je sada produžen na dvanaest mjeseci nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava.

Izmjenom Pravilnika je za godinu dana produljen rok do kojega ugostiteljski objekti i ribarnice mogu biti prvokupci plavoperajne tune i igluna, odnosno tu će mogućnost imati do 1.10.2022. godine.

Od najvažnijih izmjena u potpori za tzv. "štetu od dupina", rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je prije bio do 1. travnja (tekuće godine za prošlu godinu), a sada je točno određeno da se zahtjevi mogu predati od 1. siječnja do 1. travnja 2022. godine.

Nadopunu zahtjeva za potporu je ranije bilo potrebno poslati u roku od deset radnih dana, a sada je točno navedeno da se tih deset radnih dana računa od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

U članku 14. vezano za odluku o povratu sredstava, ranije je bilo navedeno da će u slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Uprava ribarstva zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda, a ovom izmjenom je navedeno da će "u slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Uprava ribarstva pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda".