Novo u Narodnim novinama 51/2023

2023-05-12

U Narodnim novinama broj 51/2023 objavljeni su Pravilnici o potporama za privremene obustave za plivarice-srdelare za 2022. i 2023. godinu, kao i Pravilnici o potporama za privremene obustave za pridnene povlačne mreže-koće za 2021. i 2022. godinu, koji se odnose na ukupno 3 perioda privremenih obustava za plivarice i 4 perioda za koće.

Za plivarice:

  • od 17. siječnja 2022. godine do 15. veljače 2022. godine u trajanju od 30 dana
  • od 1. travnja 2022. godine do 30. travnja 2022. godine u trajanju od 30 dana
  • od 17. siječnja 2023. godine do 15. veljače 2023. godine u trajanju od 30 dana

Za koće:

  • od 1. travnja 2021. godine do 30. travnja 2021. godine u trajanju od 30 dana
  • od 20. rujna 2021. godine do 19. listopada 2021. godine u trajanju od 30 dana
  • od 1. travnja 2022. godine do 30. travnja 2022. godine u trajanju od 30 dana
  • od 15. rujna 2022. godine do 14. listopada 2022. godine u trajanju od 30 dana


Za sve ove obustave korisnici su već predali zahtjeve u vrijeme njihovog trajanja.

U pravilnicima se nalaze prilozi prema kojima se mogu izračunati iznosi javne potpore kao i kriteriji bodovanja i odabira korisnika.

Pravilnik o provedbi mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u 2022. godini

Pravilnik o provedbi mjere I.9 »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2023. godine

Pravilnik o provedbi mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19« pridnenim povlačnim mrežama – koćama u 2021. i 2022. godini

Pravilnik o provedbi mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama u 2021. i 2022. godini


U istom broju Narodnih novina objavljena je i

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2023. godini.