Novo u Narodnim novinama 65/2021

2021-06-12

U Narodnim novinama broj 65/2021 objavljeno je:

Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom - stupa na snagu 11. lipnja 2021.

U Pravilniku se u članku 4. stavku 3. iza točke b. dodaje se nova točka c. koja glasi:

»c. od 31. svibnja u 00:00 do 30. lipnja u 12:00 sati.«. Dosadašnje točke od c. do h. postaju točke od d. do i.

Ovom izmjenom stavak 3 članka 4 glasi:

(3) Ukupni ulov male plave ribe s prilovom ograničava se na 100 t svih vrsta po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom, tijekom svakog od razdoblja, kako slijedi:

a. od 29. veljače u 12:00 sati do 31. ožujka u 12:00 sati

b. od 31. ožujka u 12:00 sati do 30. travnja u 12:00 sati.

c. od 31. svibnja u 00:00 do 30. lipnja u 12:00 sati.

d. od 30. lipnja u 12:00 sati do 31. srpnja u 12:00 sati

e. od 31. srpnja u 12:00 sati do 31. kolovoza u 12:00 sati

f. od 31. kolovoza u 12:00 sati do 30. rujna u 12:00 sati

g. od 30. rujna u 12:00 sati do 31. listopada u 12:00 sati

h. od 31. listopada u 12:00 sati do 30. studenoga u 12:00 sati

i. od 30. studenoga u 12:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata.


Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu - stupa na snagu 11. lipnja 2021.

Radi zaštite nedoraslog oslića (Merluccius merluccius) i nedorasle grdobine (Lophius budegassa), ovom Naredbom se određuje zabrana obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u:

- dijelu ribolovne zone J, tzv. Jabučki džep (prikazanom na karti u Prilogu 1. omeđenom spojnicama točaka 9. - 15.), u razdoblju od dana stupanja na snagu ove Naredbe (11. lipnja 2021.) do 12. srpnja 2021. godine.

Tijekom razdoblja važenja ove Naredbe stavlja se izvan snage članak 5. stavak 2. točka 2. Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline (»Narodne novine« br. 106/19 i 141/20). Podsjećamo, u tom članku 5, stavku 2 je bilo navedeno da je u Području s posebnim režimom upravljanja prikazanom na karti u Prilogu 1. omeđenom spojnicama točaka 9. - 15. (Jabučki džep) u razdoblju od 1. studenoga u 00:00 sata do 31. kolovoza u 24:00 sata dozvoljen ribolov pridnenom povlačnom mrežom-koćom subotom i nedjeljom, od 05:00 do 22:00 sata uz posjedovanje Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru za ribolov koćom u Jabučkom džepu.