Novo u Narodnim novinama br 40/2024

2024-04-06

U Narodnim novinama broj 40/2024 objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o autorizaciji plovila za ribolov jegulje (Anguilla anguilla) s rokom važenja do 31. listopada 2025. godine.

Ovom izmjenom se u u točci II Odluke briše jedno od šest plovila koja su smjela obavljati gospodarski ribolov jegulje korištenjem ribolovnog alata »stajaći kogol – trata za lov jegulje« u dijelu ribolovne zone G.


U oglasnom dijelu je objavljen ispravak javnog natječaja za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2024. godini.

Ispravljena je greška u točci 6.2 u kojoj je pogrešno napisano da je 11. travnja utorak, a zapravo je četvrtak.

Točka 6.2 sada glasi: "Javno otvaranje ponuda održat će se u četvrtak, 11. travnja 2024. godine u 12:30 sati na adresi: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, Dvorana na II. katu, u nazočnosti Povjerenstva, po redoslijedu zaprimanja ponuda."