Novo u Narodnim novinama broj 100/2021

2021-09-16

U Narodnim novinama broj 100/2021 obavljeno je:

Pravilnik se u odnosu na 2020. godinu razlikuje po razdoblju vremenske zabrane ribolova, koje je za 2021. godinu pomaknuta za 4 dana kasnije - od 20. rujna 2021. godine u 00:00 sati do 19. listopada 2021. godine u 24:00 sata (dok je u 2020. godini bila od 16. rujna 2020. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2020. godine u 24:00 sata).

Prostorno ograničenje je isto kao i u 2020. godini i odnosi se na zabranu obavljanja ribolova pridnenom povlačnom mrežom - koćom u ribolovnim zonama C, D i E, izuzev dijela podzone E1 (sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu - rt Pelova na otoku Krku) i podzone E2.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika ne dovode se u pitanje odredbe Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom (NN, 102/2017, 74/2018 i 20/2019) i Pravilnika o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova (NN, 125/2020). Na ribolov pridnenom povlačnom mrežom - koćom se odnosi još i Pravilnik o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline (NN 106/2019; 141/2020).

Ovim pravilnikom je propisano produženje valjanosti Odobrenja za gospodarski ribolov mrežama potegačama, vlasnicima plovila koja su već imala takvo važeće odobrenje, ili kojima je odobrenje isteklo, ali je bilo važeće barem do 1. travnja 2021. godine. Nova odobrenja će imati rok važenja do 26. listopada 2023. godine.

"Vlasnicima plovila koji posjeduju važeća Odobrenja izdano temeljem članka 12.a ovoga Pravilnika te vlasnicima plovila koji su posjedovali Odobrenje izdano u skladu s člancima 9., 10., 11. i 12. ovog Pravilnika, a uzimajući u obzir i članak 15. ovoga Pravilnika, s rokom važenja do 1. travnja 2021. godine, na njihov zahtjev izdat će se novo Odobrenje koje vrijedi za razdoblje od dana izdavanja do 26. listopada 2023. godine."

Zahtjev za izdavanje Odobrenja podnosi vlasnik plovila Ministarstvu, počevši od 1. listopada 2021. godine.

Najveća promjena određena ovim Pravilnikom je zabrana ribolova potegačom šabakunom od 1. listopada 2021. godine do 26. listopada 2023. godine. U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi: "(4) Ribolov potegačom velikog oka zabranjen je od 1. listopada 2021. g. do 26. listopada 2023. godine.", dok je ranije bio dozvoljen od 1. travnja do 1. listopada. Usprkos zabrani, Odobrenja će se formalno produžiti, ali se svejedno ribolov šabakunom neće moći obavljati.

Prilog 5. u kojem se nalazi tablica s popisom popis geografskih pozicija za ribolov potegačom za lov gira i potegačom velikog oka, a koji se odnosi na stavak 6, članka 4. se mijenja i određen je novi popis geografskih pozicija koji stupa na snagu 1. listopada 2021. godine.

Stavak (6): Ribolov potegačom za lov gira dozvoljen je isključivo na geografskim pozicijama navedenim u Prilogu 5. ovoga Pravilnika pri čemu se glavno plovilo za vrijeme obavljanja potega mora nalaziti unutar radijusa od 250 metara od navedene pozicije. Područja dozvoljenog obavljanja ribolova objavljena su i na službenim web-stranicama Uprave ribarstva.

U članku 4. Potegače za lov gira, stavak 7. se briše te od 1. listopada neće više biti područja na karti označenih crvenom bojom (iz stare Tablice 2. iz Priloga 5. Pravilnika), na kojima je bio dozvoljen ribolov isključivo potegačom čija je olovnja opremljena valjcima ili sredstvima plutanja koja sprječavaju da olovnja mreže pri radu oštećuje livade morskih cvjetnica, pri čemu je zabranjena upotreba lanaca i dodatnih opterećenja.

U novom prilogu 5. se tako sada nalazi ukupno 1167 pošti za potegače. Od 1166 starih pošti, 1159 je ostalo istih, 8 je dodanih novih (od toga je 5 ranije bilo označeno crvenom bojom - vidi gore, a 3 pošte se nisu spominjale u starom Prilogu 5. iz 2019. godine), a 7 starih je izbrisano.

I na kraju, da ponovimo, od 1. studenoga 2021. godine ribolov obalnim mrežama potegačama tipa migavica i girarica te potegača oližnica, dozvoljen je (uz važeće odobrenje) na poštama iz Priloga 5. novog Pravilnika (pošte označene zelenom bojom na web stranici Uprave ribarstva), odnosno za mrežu potegaču oližnicu u ribolovnoj podzoni E4 i sjevernom dijelu ribolovne podzone F2, u akvatoriju od Šibenskog mosta do Skradinskog mosta.