Novo u Narodnim novinama broj 13/2023

2023-02-06

U Narodnim novinama broj 13/2023 objavljeni su:

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2023. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) i

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom.


Novim pravilnikom o ribolovnim mogućnostima za ribolov plavoperajne tune u 2023. godini povećana je ukupna državna kvota sa 950,30 tona (2022.) na 1.057,97 tona, pri čemu su povećane sve kvote osim onih predviđenih za sportski ribolov (natjecanja) i za rekreacijski ribolov za trofejne primjerke, koje su ostale iste kao i prošle godine (5 i 12,5 tona).

Pravilnikom se također dodaju nove odredbe vezane uz prilov prilikom obavljanja ribolova plivaricom - srdelarom i ribolova igluna plutajućim parangalom. Prije iskrcaja prilova plavoperajne tune ovlaštenici povlastice obvezni su dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke:

a) očekivano vrijeme i mjesto iskrcaja,

b) očekivanu količinu tune za iskrcaj,

c) geografsko područje gdje je ulov ostvaren.

Gore navedeni prilov tune je dozvoljeno zadržati na plovilu, iskrcati te staviti na tržište, samo ako se radi o cijelim primjercima tuna većim od 30 kg ili 115 cm ravne vilične duljine te u prezentacijama kako slijedi:

- cijela, bez odstranjenih ikakvih vanjskih ili unutrašnjih dijelova (prezentacija WHL), ili

- cijela, očišćena od škrga i utrobe (prezentacija GUG).

Uginula plavoperajna tuna koja je ulovljena kao prilov te odbačena na moru, bez obzira na veličinu, mora biti zabilježena u očevidniku o gospodarskom ribolovu na moru.


U novoj izmjeni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom, dodaje se rečenica: "Sukladno Prilogu IV. točki 1. Uredbe Vijeća (EU) 2023/195 od 30. siječnja 2023. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2023. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru te o izmjeni Uredbe (EU) 2022/110 u pogledu ribolovnih mogućnosti za 2022. koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru (SL L 28, 31. 1. 2023.) ukupni ulov sitne plave ribe svih plovila kojima je izdano odobrenje za ribolov plivaricom srdelarom ne smije premašiti 51.735 t u 2023. godini".

Ova količina je za 4.569 tona manja nego što je bila u 2022. godini.

Druga izmjena se odnosi na ukidanje redovite zabrane ribolova plivaricom srdelarom u drugoj polovici veljače (od 16. do 28. veljače). U ovom razdoblju se sada dozvoljava ribolov, uz ograničenja da svako plovilo koje obavlja ribolov plivaricom - srdelarom ukupno smije imati najviše sedam ribolovnih dana te da u tom razdoblju ukupni ulov svih vrsta ne smije premašiti 30 tona po plovilu.

To znači da ćemo već za desetak dana moći uživati u svježim srdelama :)