Novo u Narodnim novinama i na esavjetovanju u ožujku

2024-03-14

U Narodnim novinama broj 30/2024 objavljeni su Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote.

U pravilniku o ribolovu igluna ulovna kvota ostaje ista kao i 2023. godine, a u popisu plovila koja mogu obavljati ribolov plutajućim parangalom jedno plovilo je izašlo iz ribolova, pa je kvota raspodijeljena na manji broj plovila (20). Još jedno plovilo je odustalo od ribolova odmetom i panulom, pa je i taj popis plovila smanjen sa 15 na 14 plovila.

Podsjećamo da prijenos ribolovnog prava za ribolov igluna nije moguć, osim u slučaju nasljeđivanja ili darovanja plovila s povlasticom bračnom drugu, djeci, roditeljima ili unucima. Još ove godine moguće je trajno ustupiti dio kvote za parangal nekom od plovila koja su već na popisu. Također, Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te o ribolovu tramatom (NN 110/2023) propisuje zabranu upotrebe plutajućeg parangala ukoliko za navedeni ribolovni alat nije izdano odobrenje za gospodarski ribolov na moru odnosno dodijeljena kvota za ulov igluna  ili plavoperajne tune.


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote ima 16 članaka izmjena, pa preporučamo onima koji imaju kvotu za tunolovku da ga temeljito pročitaju.


Na esavjetovanju se nalazi Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta. Ulazne količine ulovljenih divljih tuna za 2024. godinu su već bile određene 24. siječnja (NN 9/2024), a ovom izmjenom se predlaže povećanje ulaznih količina divljih tuna za uzgajališta za 278 tona (s 2947 tona na 3225 tona). Maksimalni kapacitet uzgoja tuna u 2024. godini za Hrvatsku iznosi 7880 tona godišnje, a ukupna ulovna kvota za tune za RH iznosi 1057,97 tona, od čega se 900 tona odnosi na plivarice tunolovke (Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2024. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus), NN 16/2024). Iz navedenog proizlazi da je ukupna količina divljih tuna koje se uvoze za nasad u uzgojim kavezima 2325 tona, odnosno 2,5 puta više nego što se ulovi u Hrvatskoj.


Na mrežnim stranicama Uprave ribarstva se nalazi obavijest o izmjeni mjesečnog očevidnika za uzgoj školjkaša. Na Portalu PGR, pod modulom Akvakultura, Školjke – NOVO omogućena je nova funkcionalnost za olakšano ispunjavanje podataka za vrstu kamenica. U svakoj radnji (nasad, kontrola rasta, prodaja, prijenos, gubitci, gdje se upisuje i pojavljuje podatak o količini u komadima i kilogramima za kamenice sada više nije potrebno upisivati količine u kg već je dovoljno upisati količinu u komadima i veličinu školjke i sustav sam izračunava težinu u kg.Sektor je napravio analizu za izračun te je temeljem nje izrađen algoritam koji automatski radi obračun prema niže navedenim pravilima
Izračun:
veličina do 1 cm 220 komada za 1 kg
veličina od 1 do 3 cm 90 komada za 1 kg
veličina od 3 do 5 cm 35 komada za 1 kg
veličina od 5 cm 16 komada za 1 kg

  • Znači, ako je netko npr. je prodao 150 komada kamenice veličine > od 5 cm to je: 150/16=9,37 kg - podatak o količini kg se automatski upisuje
  • Ako je netko nasadio 2.500 komada od 1 do 3 cm to je: 5.500/90=61,11 kg - - podatak o količini kg se automatski upisuje
Također, su u svim očevidnicima u 2023. godini napravljeni ti za sve podatke koji se odnose na kamenice kako bi svim uzgajivačima na isti način bile unesene količine u kg.