Novo u Narodnim novinama u siječnju

2023-01-29


U Narodnim novinama broj 6/2023 objavljen je Pravilnik o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture koji je važan za subjekte koji uvoze ribu i proizvode ribarstva.


U Narodnim novinama broj 8/2023 objavljeni su Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta i Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu.


U oglasnom dijelu Narodnih novina broj 10/2023 objavljena je izmjena natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. »Inovacije« koja se odnosi na inovacije u akvakulturi, kojom se krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu produžuje s 31. ožujka 2023. godine na 31. prosinca 2023. godine.